Home>Kommunen>Vinmonopolet på befaring
Et bilde som inneholder tekst, innendørs, flaske, disk Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Vinmonopolet på befaring

Onsdag 2. juni var Vinmonopolet på befaring i Sirdal kommune for å se på egnede lokaler for et utsalg. Kommunestyret vedtok i mai 2016 å søke Vinmonopolet for etablering av et eget utsalg i kommunen.

Morten Ovedal (frp/sl) og konstituert rådmann John Birkeland fra kommunen var vertskap for besøket. Ordfører og varaordfører var opptatt med andre gjøremål den aktuelle dagen.

Vinmonopolet var på befaring og så på lokaler i Coop Tonstad, Nærbutikken og Fokusbygget. I Øvre Sirdal var det Joker Sinnes og næringsbygget til Sinneshyttå som var aktuelle butikklokaler.

Vinmonopolet har omkring 200 søknader inne til behandling, men bare fem butikker blir etablert årlig.

Den videre behandlingen er at Vinmonopolet ønsker å få oversendt omsetningstall for de aktuelle butikkene. I tillegg er det ønskelig med opplysninger om forventet utvikling i kommunen de kommende årene.