Home>Nyhet>15 nye hytter på Fidjeland
Et bilde som inneholder fjell, utendørs, natur, åsside Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

15 nye hytter på Fidjeland

15 nye hytter i Tverrli Vest er nå klar for utbygging på Fidjeland. Kommunestyret i Sirdal godkjente i siste kommunestyret før ferien planen for det nye feltet.

Grunneiere er Gunnar, Jon og Torulf Fidjeland. Fidjeland Utbygging ved Berland Betong står som søker og ansvarlig for utbyggingen. Stavangerhytten har fått klausul til å levere hyttene.

Formålet med planen er utbygging av 15 frittstående fritidsboliger. I planområdet inngår også infrastruktur, friluftsområder, lekeplass og uteoppholdsområde.

De nye hyttene kommer i forlengelse av tidligere utbygging i Tverrli. De kommer ved Kyrkjeknuten. Størrelsen på hyttene blir i grunnflate fra 67 opp til 100 kvadratmeter. Det kan bygges inntil maks 160 BYA. Prisen for hyttene varierer mellom 4 og 5 millioner kroner, alt etter størrelse og plassering på feltet. Da er tomtepris, opparbeidelse og betong sammen med hytte inklusive i denne prisen.

Tomteprisene varierer fra 1.260.00 til 1.710.000 kroner.

På tomtene er det plass til to parkeringsplasser. På noen tomter er det også muligheter for å sette opp garasje.

Annonse

De fleste tomtene vil ha utsikt oppover mot Fidjeland skitrekk, Sirdal Høyfjellshotell og Jogledalen. Noen vil ha utsikten mot Fidjeland/Deg-dammen.

Foto: Tverrli Vest kommer ved Kyrkjeknuten, i bakgrunnen ses Degdammen.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Illustrasjon viser hvordan hyttene blir nederst på feltet.