Home>Front>Elendig saueskilting
Et bilde som inneholder tekst, tre, utendørs, skilt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Elendig saueskilting

Søndagens ulykke hvor en personbil kjørte på en sau og et lam, har skapt stort engasjement blant leserne. Ulykken endte med at dyrene ble drept, mens de fire personene i bilen ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Bilen ble totalskadet. Sammenstøtet var på Hunnedalsveien eller fylkesvei 450. Tidligere ble en sau drept av motorsyklist i Beinesdalen.

Sirdalmedia kjørte strekningen fra GP-krysset til bommen ved Øvstabø. En strekning på 54 kilometer tur/retur. Til vår store overraskelse observerte vi bare to trekantskilt med bilde av sau. Det må kalles elendig. Hastighet på denne strekningen er 80 km/t.

Foto: Bare to skilt mellom GP-krysset og Øvstabø.

Et bilde som inneholder bilvei, gress, utendørs, gate

Automatisk generert beskrivelse

Mange sauer vandrer langs fylkesvei 450.

Et skilt var plassert ved Beinesvatnet (tvers over Klatreparken) på vei til Ålgård. Det andre skiltet var i svingen etter å ha passert brua Gravatn/Valevatn på vei oppover til Sinnes.

Det klages også over dårlig skilting på veistrekningen Suleskard – Brokke, fylkesvei 450. Her går det tusenvis av sauer og lam. Hastigheten er varierende etter forholdene, men i løpet av en sesong blir det påkjørsler og sauer som blir drept her også.

Annonse

I Hunnedalstraktene er det omkring 2.000 sauer og lam som beiter. I tillegg er det 400-500 i Tveiteheia.

  • Det kan aldri bli nok skilting. Sauene har lett for å søke til asfalten og føringskant/rekkverkene, for der er det tørt å ligge, sier Torbjørn Fjermestad, leder i Jæren Smalalag.
  • Skiltingen er minimal på Hunnedalsveien eller fylkesvei 450, skriver Anders Tjørhom på facebook, leder for beiteområdet til HTSK Beitelag (Handeland, Tjørhom, Sinnes og Kvæven).
  • Sett i forhold til antall sau, trafikkmengde og påkjørsler burde dette vært mye tydeligere merket i beitesesongen. Har spilt dette inn for Vegvesenet, men fikk til svar at blinkende lys bare gjelder risikostrekninger med dyr fra hjortestørrelse og oppover. I mitt hode burde en snart revurdere de reglene.

Tjørhom er glad for at det ikke har gått liv. En bør heller ikke fleipe med såpass alvorlige ulykker, slik enkelte gjorde etter ulykken på søndag.

Et bilde som inneholder bilvei, utendørs, fjell, gress

Automatisk generert beskrivelse

Det er flere tusen sauer på denne strekningen.

Vi har vært i kontakt med både veivesenet i Agder og Rogaland, men der var der ikke noen ansvarlige til stede som kunne svare på denne problematikken. Vi håper de ansvarlige tar tak i problemet etter ferien og ordner opp. Dagens forhold kan ikke være tilfredsstillende.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, bilvei, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Omkring 2.000 sauer og lam beiter langs Hunnedalsveien.