Home>Front>Farlig å krysse vei – høy fart
Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Farlig å krysse vei – høy fart

Det er mange foreldre som er bekymret for den økende trafikken på fylkesvei 468 forbi Tjørhom Grendehus. Her er det mange barn og voksne som krysser veien for å bade i Øysteinevja på andre siden av veien. Badeplassen kalles «Skrubbelenshåve».

Trafikktelling viser at det var hele 343 lastebiler som passerte denne sletta i løpet av ti timer en vanlig torsdag. Fartsgrensen er 80 km/t, men det er flere som holder høyere fart enn det tillatte, både personbiler og lastebiler.

Foto: Beboerne ved Grendehuset ønsker å få flyttet disse skiltene cirka 500 meter lenger sør, for å få ned farten ved Grendehuset.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, tre

Automatisk generert beskrivelse

343 lastebiler passerte denne plassen hvor en må krysse fylkesveien for å komme til badeplassen.

Ved Grendehuset ligger Klatane boligfelt og Øvre Sirdal Barnehage. De har et stort ønske, å få satt ned fartsgrensen til 60 km/t. Bildet viser at 60 km/t oppheves cirka 500 meter før Grendehuset. Nå ønsker de at dette skiltet skal flyttes cirka 500 meter lenger sør, eller forbi Grendehuset. Da kan det bli sikrere å krysse veien. Det er heller ikke noen gang- eller sykkelvei langs denne veien.

Trafikksikkerhet er viktig. Nå fokuseres det på denne veistrekningen får endret fartsgrense før det skjer en ulykke. Selv sier de at det bare dreier seg om å flytte et skilt 500 meter. Sirdal kommunestyre har avvist ønsket da det var oppe i kommunestyret for ett år siden.

Annonse

Et bilde som inneholder tekst, gress, tre, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Beboerne har selv satt opp varselskilt.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, bilvei, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Her er badeplassen ved Øysteinevja, tvers over fra grendehuset.