Home>Næringsliv>Fordeling av koronamidler
Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Næringsliv Nyhet

Fordeling av koronamidler

Styret i Sirdalsvekst KF har hatt fordeling av statlige midler til kompensasjon for covid-19-pandemien til lokalt næringsliv i Sirdal kommune.
  • Vi fikk inn 14 søknader på til sammen 9,6 millioner kroner. Styret fordelte enstemmig til 12 bedrifter 2.032.000 kroner, sier Inge Hedenstad Stangeland, daglig leder i Sirdalsvekst KF, til Sirdalmedia.

Dette var tredje tildeling av midler fra staten. Tidligere har en fordelt henholdsvis 750.000 kroner og 250.000 kroner.

Stangeland sier at tildelingen er på langt nær nok til å dekke tapene for en del av disse bedriftene som fikk støtte nå. Spesielt innen reiseliv og arrangementer.

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse