Home>Front>Innspurt av Sinnes skule
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, kjøkken Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Innspurt av Sinnes skule

Sirdal kommune skulle overtatt 1. byggetrinn av Sinnes skule fredag 9. juli, dette er nå utsatt til 11. august. Forsinkelsene skyldes covid-19 bestemmelsene. En del leveranser av materialer er forsinket, pluss noen forsinkelser fra malerfirmaet, Brukjell & Sirnes, på grunn av liten bemanning.

Prosjektleder Ole Petter Stenberg i Bilstad Bygg opplyser dette til Sirdalmedia. Overtakelse er derfor utsatt til 11. august. I helgen er det imidlertid utvask av 2. etasje slik at kommunen skal kunne flytte inn møbler til kontorene som kommer i denne etasjen.

Foto: Geir Egil Myhre lister i 2. etasje.

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, bakke, hus

Automatisk generert beskrivelse

Brønnboringen er nå ferdig i gården.

Det gjenstår en del arbeider i 1. etasje som skal klargjøres i sommer. Før overtakelsesdato skal det være utvask av hele bygget før overtakelse 11. august. Lærerne skal ta bygget i bruk fredag 13. august.

Utvendig fasade skal males med et strøk i sommer. Materialene ble levert med grunning og et strøk maling.

Annonse

I tillegg var det forsinkelser med brønnboringen. Først kom de for seint i gang, så møtte de på fjell etter 20 meters boring. Firmaet var forespeilet at det ikke var fjell der og skulle da installere filterbrønn. Dette måtte endres og derfor måtte en bore fire hull på hele 260 meters dybde, for det var ikke nok vann før en var så langt nede. Dette er en bedre løsning og mer holdbart for energi-brønn. Brønnvannet skal brukes til vannbåren oppvarming og varmtvannsbeholder for hele skolen.

Brønnboringsutstyret er nå fjernet, så nå kan utendørsanlegget gjøres ferdig.

Et bilde som inneholder innendørs, vegg Automatisk generert beskrivelse

Malerarbeid med langspurt.

I skoleferien skal Bilstad Bygg ordne tak og gulv i dusjer og garderober. Det skyldes gamle skader som må utbedres.

  • Gulv i dusjene må fornyes, mens tak i både dusjer og garderober skal skiftes, opplyser Ole Petter Stenberg. – Hele skolen skal tilrettelegges for rullestolbrukere, med universell utforming.

Nybygget inneholder undervisningslokaler for mellom- og ungdomsskoletrinn i første etasje, mens ny personalavdeling for lærerne kommer i 2. etasje med lærerrom, grupperom, arbeidsrom og administrasjonen.

Når innspurten med 2. byggetrinn starter 2. august, skal de tre etasjene i det gamle bygget ordnes og tilpasses. Alle vinduer og solskjerming skal skiftes. Første etasje er undervisningsrom. 2. etasje får kantine og skolekjøkken. Mens loftet blir tilrettelagt for kunst og håndverk, pluss lager. I tillegg kommer det løfteplattform for universell utforming.

Biblioteket som ligger ved siden av gymsalen, er fordelt på to nivåer. Der fjernes trapp og løfteplattform monteres. Det siste byggetrinnet skal være ferdig til 30. desember.

Et bilde som inneholder vegg, innendørs, person, stående

Automatisk generert beskrivelse

Tom Ådneram måler lister.

Et bilde som inneholder person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Trond Helge Louge fra Modalsli Rør monterer i teknisk rom.