Home>Front>Likestillingen må bedres
Et bilde som inneholder mann, person Automatisk generert beskrivelse
Front Leder Nyhet

Likestillingen må bedres

Norge regnes som et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi en rekke utfordringer før vi oppnår full likestilling mellom menn og kvinner. Ikke minst er det en stor utfordring lokalt. I Sirdal er en kvinne og seks menn i formannskapet. Det utgjør 14 prosent. I kommunestyret er det fire kvinner av 19 medlemmer, altså 21 prosent.

Ikke noe å rope hurra for. Lokalpartiene i kommunen har en stor utfordring med å øke kvinneandelen. Sirdal bør ikke være tjent med en så lav kvinneandel.

Hva som er årsaken til så lav interesse og andel, vites ikke. Men kanskje tonen eller arbeidsmengden kan være avgjørende. I alle de arbeidsutvalgene som er nedsatt det siste året, må vi lete med lykt og lupe etter kvinner. Beklageligvis er det svært mannsdominert. Ikke i utvalget for «Heimesommar» var det plass til kvinner en gang.

Det er nok menns holdninger som bør endres. De bør skyve kvinner fram slik at de får opplæring og bygges opp til å få troen på seg selv. Per i dag ser det ut til å være langt fram før vi får noen kvinnelig ordfører i Sirdal. Det spranget er langt unna.

Fra CORE – senter for likestillingsforskning – blir det opplyst at 40 prosent av kvinner er representert i kommunestyrene i landet.

Det er også kjent at menn tjener mer enn kvinner. At 23,5 prosent av kvinnene er minstepensjonister. Den sist vedtatte formulering for likestillingsloven er:

Annonse

§ 1.Formål

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

Det er bare to år til neste kommunestyrevalg, derfor bør en starte å jobbe med denne saken nå. Sirdal kan ikke være tjent med å ligge så langt nede på tabellen.

Sirdalmedia 3 år

Søndag 25. juli runder Sirdalmedia 3 år. Vi føler at vi er i god form og har god kontakt med leserne. Det ser vi nesten daglig i engasjementene av saker vi setter på dagsorden i nettavisen.

Den store hytteutbyggingen er et av temaene i sommer. Hvor mange hytter skal vi få ? spør sirdøler. Problemet med sauer og hunder og båndtvang er et annet tema som opptar leserne veldig. Og ikke minst farten på Hunnedalsveien og over Suleskard som dreper sauer. Trafikkfarlig vei på Tjørhom er også noe som opptar leserne.

Mange ungdoms- og fritidsaktiviteter er igangsatt i kommunen, mesteparten på Tonstad. Nå er det fotballhall som står øverst på prioriteringslisten. Og ikke minst flomsikringen av Tonstad.

Økonomien til kommunen er nå kommet på rett kjøl etter at økonomisjefen har lagt ned et stort arbeid. Ordfører Jonny Liland (ap) har også hatt stort fokus på å få økonomien på rett kjøl. Nå er det stø kurs for overskudd slik en kan forvente av en kraftkommune. Sirdal liker å være blant landets rikeste.

Det som bekymrer er blant annet innbyggertallet, som er under 1.800 nå. Siste tall er 286 som pendler inn hver morgen, mens 186 pendler ut. Ikke noe hyggelig bilde. Det må jobbes mer aktivt med å selge alle fordeler med å bo i Sirdal. Det må i tillegg jobbes mer aktivt for å få slutt på nord / sør konflikten. Her bør politikerne gå foran som gode eksempler og lede utviklingen på rett vei.

Statistikken viser at vi har 2.500 – 5.000 lesere daglig, det varierer etter sesongene og hvor mange som besøker hyttene til enhver tid.

Vi har levert 1,4 artikler i gjennomsnitt pr dag (24/7) siden starten. Totalt har avisen publisert 1.537 artikler. Vi har 2.842 følgere på face book.

Dette er en utvikling og produksjon som ansvarlig redaktør, Leif Sirevåg, er svært godt fornøyd med. Vi takker de gode annonsørene vi har, men flere annonsører kunne selvsagt vært ønskelig. Ikke alle har oppdaget den gjennomslagskraft og de muligheter annonser har for å nå leserne. Hos oss kan du ha en åpningsannonse i Sirdalmedia og når noen trykker videre på denne vil en kunne presentere firmaet og firmaets produkter. Dette kan byttes og forandres fortløpende.

Elektroniske medier er kommet for å bli og her er det store muligheter. Vi er det største nyhetsmediet for fastboende og deltidsinnbyggere, som blir flere og flere, i Sirdal kommune.

Annonsørene holder avisen økonomisk flytende/oppe slik at vi slipper å ta betaling fra leserne. Her kunne kommunen også vært en mer aktiv bidragsyter med å annonsere kunngjøringer og meldinger som angår kommunens innbyggere og hytteeiere. Nå er det politisk styrt at en skal holde seg unna Sirdalmedia.

Det er beklagelig, men det er ikke noe ukjent fenomen. Da Stavanger Aftenbladet skulle etablere seg i Sandnes med Sandnesposten, ville heller ikke kommunen delta med annonser. Det er nå ordnet. Norsk Redaktørforening er kjent med problematikken og det blandes mellom redaksjonell linje og forretningsmessig om hva som er best for kommunen.

Vi ønsker å takke alle lesere, kritikere, deltidsinnbyggere og ikke minst alle sirdøler for at dere bidrar til at Sirdalmedia har klart å etablere seg som en nyhetsformidler i Sirdal. Uten deres engasjement og innspill i og rundt Sirdal hadde det vært vanskelig å lykkes med å få nettavisen til å vokse til det den er i dag. Vi jobber selvsagt med å utvikle nettavisen videre og å øke vår rekkevidde. Tips oss gjerne om saker. Eller send bilder fra hendelser.

Det er nok alltid noe vi kan kritisere og sette søkelyset på som kan forbedres, men jevnt over har vi det godt. Veldig godt, og da kan vi avslutte med noen linjer fra Sirdalssangen:

Det e her me hørre te,

det e her me helst vil bu

her har me våre venner,

og på Sirdal har me tru

det e her me lige oss best,

det e her me føle oss fri

blant høge, bratte fjell

og Sira Kvinas energi.