Home>Energi>Millimetersprengning av ledninger
Et bilde som inneholder tre, utendørs, mann, skog Automatisk generert beskrivelse
Energi Front Nyhet

Millimetersprengning av ledninger

 

Mandag ble siste rester av ledningsnettet på 300 kV mellom Tonstad og Lysebotn fjernet og lagt i bakken med sprengstoff på Handeland. Mange og lange statiske beregninger er gjort for å unngå å treffe det nye ledningsnettet på 420 kV, som ligger 45 meter unna det gamle ledningsnettet.
  • Gratulerer. Helt etter planen og oppskriften, sa prosjektleder Jarle Bøckman som gratulerte sin nestkommanderende, Geir Olav Ekre, med vel utført jobb. Ved hjelp av helikopter tok det en time å fjerne de fem linjene.

Foto: Kai Robert Kleiv i helikopterkurven er nede og henter sprenglading og tennledningen.

Et bilde som inneholder utendørs, person, tre, bakke

Automatisk generert beskrivelse

Vel utført jobb, sier Jarle Bøckman (til venstre) til Geir Olav Ekre.

Men Bøckman må innrømme at det var nervepirrende. Spesielt det første skuddet, om det gikk utenfor det nye ledningsnettet og landet som planlagt.

Jobben var å få et spenn på 376 meter sikkert ned, Konsekvensene med ikke å lykkes ville vært store. Dette har vært planlagt i over et år for å kunne stenge ned de nye linjene. Tidkrevende og med mange hensyn å ta når vi skal fjerne gamle ledninger og master.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

De fem ledningene fra Ruskeli tvers over dalen ble fjernet.

Annonse

  • Før operasjonen startet, hadde vi spent opp kablene fra fem til ti tonn, for at vi skulle få det rette rykket når sprengladningen gikk av, sier Bøckman.
  • Før vi tok i bruk helikopter, var dette et arbeidskrevende arbeid. Det gikk med mye tid og ekstra kostnader på grunn av alt manuelt arbeid.

Fonnafly/Helifly stilte med et ekstra stort helikopter til dette oppdraget. Flyveren tok seg av flyvingen, mens det var ekstra mannskap for å styre heisen, der Kai Robert Kleiv fra firmaet Opp A.s (Kraftledningstjeneste) hang i kurven under og gjorde jobben. Flyveren hadde noen hvite merker på linjene for å kunne navigere helikopteret. Kleiv var først nede og hentet sprengladningen (200 gram) og tennledningen hos Ekre/Bøckman. Deretter drog helikopteret opp med sprengstoff og tennledning og festet det på kraftledningen.

Så var det Bøckman som fyrte av med den elektroniske tenningen. Når første ledning gikk av etter planen, ble de neste fire tatt fortløpende med helikopteret hengende over alle ledninger for å følge sprengladningen.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, person, personer

Automatisk generert beskrivelse

Bøckman og Ekre slipper ut tennledning til helikopteret.

På slutten av 1960-tallet ble disse mastene satt opp og ledningene på 300kV trukket fra Tonstad til Lysebotn. Nå rives og fjernes disse, etter at de er blitt erstattet med ny og større kapasitet, 420 kV.

Prosjektleder Jarle Bøckman i det norske selskapet AF Decom, som er riveentreprenør for Statnett, var svært godt fornøyd med operasjonen som ble utført mandag. Helt etter oppskriften. Ingen skader. Ingen ødeleggelser. Linjer som skulle beholdes, var der etter de gamle ledningene falt ned.

  • Krever god planlegging å ta ut ledninger og påføre strømstans i perioder. Når de større 420 kV linjene skal tas ut av strømnettet fordi de står for nær de gamle linjene når disse skal fjernes, må dette gjerne planlegges ett år i forkant, sier Bøckman. – Så det er tidkrevende detaljer som skal og må planlegges meter for meter når en skal rive og fjerne gamle master og ledninger.
  • Å bruke drone og helikopter til slike operasjoner er tidsbesparende, samtidig som det krever mindre mannskap som må henge og klatre i mastene, sier Bøckman.

Vi skal fjerne i underkant av 3.000 tonn med master, kraftledninger og fundamenter før vi er ferdige med denne oppgaven, sier prosjektleder Jarle Bøckmann.

  • Alt som blir revet blir sendt til gjenvinning når det er sortert og «pakket» på bakken.

To ledningsstrekk som ble bygget i 1968 skal rives. Det gjelder sentralnettledningene mellom Lysebotn og Tonstad og mellom Tonstad og Solhom. Ny sentralnettledning med høyere kapasitet ble ferdigbygd i 2019 og erstatter nå de eldre ledningene.

  • Totalt skal opp imot 1880 tonn stålmaster, 835 tonn betongfundamenter og 770 tonn ledninger fjernes, resirkuleres og lagres i depot.
  • Den eldre kraftledningen som skal rives er en 300 kV-ledning, som er erstattet med en ny 420 kV-ledning i utbyggingsprosjektet Vestre korridor. Å rive 300 kV-ledningen er i henhold til anleggskonsesjon gitt av NVE i 2014.

Hver ledning veier 3 kilo pr meter. Her var det et spenn på nærmere 400 meter. Ledningen er dekket med aluminium utenpå og stål inni. Tre ledninger av denne sorten samt to jordingsledninger som veier 2,87 kilo pr meter.

Et bilde som inneholder tre, stein, utendørs, plante Automatisk generert beskrivelse

De fem ledningene hang langs fjellsiden etter sprengningen

Fase 1: Kai Robert Kleiv er nede og henter sprengladning og tennledningen hos Bøckman/Ekre.

Fase 2: Kleiv monterer sprengladningen fast til kraftledningen.

Fase 3: Kraftledningen blir sprengt fra bakken.