Home>Hytter>Ny og bedre avkjørsel til fv 450
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke, tre Automatisk generert beskrivelse
Hytter Nyhet

Ny og bedre avkjørsel til fv 450

Ny og bedre avkjørsel er under opparbeidelse på Kvæven. Hyttefeltet ligger på venstre side når du kjører nordover mot Fidjeland. Planstarten for dette feltet startet i 2012. 6 eksisterende hytter vil bli utvidet med 5 nye. Totalt 11 fritidsboliger her.

Det skal også etableres ny atkomst fra fylkesvei 450 og ny felles parkeringsplass. Den eksisterende parkeringsplassen skal beholdes, men direkteavkjørselen til fylkesvei 450 skal stenges. Den er direkte trafikkfarlig i svingen.

Videre legger planen opp til å kunne etablere kjørevei frem til hyttene, kombinert med at veien også kan være en jordbruksvei. Det planlegges ikke at alle veiene skal brøytes om vinteren. Det som skal brøytes er den nye atkomsten fra fylkesvei 450, de to parkeringsplassene og veien mellom disse.

Hauge Maskin har ansvaret for opparbeidelsen. Det vil også bli lagt ny VA til de nye tomter.

Det skal også legges tilkomstløype/tursti opp til Forsbergløypa.

Foto: Entreprenøren er i gang med å opparbeide veier og parkeringsplass.

Annonse

Området ligger ved Fylkesvei 450 nærmest elva Sira. Det er også inntegnet løype fram til Forsbergløypa.