Home>Front>Omlegging av kryss til høsten
Et bilde som inneholder tre, utendørs, skog Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Omlegging av kryss til høsten

Omlegging og endring av kjøremønsteret i GP-krysset får vente til etter sommerferien. Etter planen ønsket vi omlegging til ferien, men det klarer vi ikke, sier Magne Tveiten, byggeleder i Agder Fylkeskommune, til Sirdalmedia.

I dag, torsdag, tar maskinentreprenør Bertelsen & Garpestad sommerferie i tre uker. Tveiten opplyser at framdriftsplanen er i rute og åpningen av anlegget skal være klar til oktober.

Foto: Utfyllingen for rundkjøringen er klar for asfaltering.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, natur

Automatisk generert beskrivelse

Tett boring for å få en fin skjæring like før rundkjøringen.

Det skal være ny rundkjøring i det såkalte GP-krysset hvor fylkesveiene 468 (fra Tonstad) og 450 (Ålgård – Ådneram) møtes. Videre skal gang- og sykkelveien fra GP-butikken på høyre side oppover til Tjørhomfjellet være ferdig. I tillegg kommer det en større parkeringsplass på toppen av Vreistebakken.

  • Før ferien regner vi med at steinfyllingen ut i Beinesvatnet, 10 – 12 meter på det dypeste, for ny gang- og sykkelsti skal være ferdig, sier Tveiten.

Nederst i Hunnedalsveien, like før rundkjøringen, er det boret ganske tett. Denne skytingen vil ikke bli utført før etter ferien, da skal det bli en skjæring der hvor veien utvides. Dette gjøres for å få bedre sikt og siktsone.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, stein

Automatisk generert beskrivelse

Willy Lomeland gjør klar en grøft før ferien.

Det gjenstår også sikring av fjellpartiet som står igjen etter at 30.000 kubikkmeter, nord for Joker Sinnes, ble fjernet og brukt til fyllmasse for rundkjøringen. Nå er dette en midlertidig lagringsplass.

Utfyllingen i Svartevatnet er på godt over 30.000 kubikkmeter. I tillegg er det kjørt noen lass fra Lindlandbakkene for å fylle opp. Nå er det lagt et toppdekke før asfaltering.

Store steiner er lagt i bunnen av Svartevatnet i det nye krysset. Innerst er det ti meter, men det går ut til 30 meters dybde. Bertelsen & Garpestad, som har oppdraget, lånte en gravemaskin med langarm på cirka 22 meter.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bilvei, tre

Automatisk generert beskrivelse

Det bores og sprenges langs Hunnedalsveien.

  • Målet med arbeidene er ny rundkjøring, bedre trafikkavvikling, sikrere for fotgjengere og en slakere bakke opp fra Svartevatnet til Tjørhomfjellet.
  • Agder Energi og Telenor har også endret sitt ledningsnett og lagt det i bakken.
  • GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen.

Et bilde som inneholder tekst, kart, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Gang og sykkelvei opparbeides fra Joker Sinnes (blå merke bygning) langs hele Hunnedalsveien opp til Mulen hvor du kjører inn til Tjørhomfjellet.

Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Fjellpartiet nord for Joker Sinnes skal fjellsikres etter ferien.

Et bilde som inneholder utendørs, vann, fjell, elv

Automatisk generert beskrivelse

Her ved Beinesvatnet håper de å være ferdig med utfyllingen til gang og sykkelvei torsdag.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, skilt

Automatisk generert beskrivelse

Fylling til ny gang og sykkelvei ved Beinesvatnet.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, natur, stein

Automatisk generert beskrivelse

Fyllingen ved Beinesvatnet gjøres ferdig til ferien. I bakgrunnen Tjørhomfjellet.

Et bilde som inneholder tekst, tre, bilvei, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Store fjellpartier skal sprenges bort langs Hunnedalsveien for utvidelse av veien.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, bakke, sti

Automatisk generert beskrivelse

Midlertidig vei lages for at Telenor og Agder Energi skal få legge om sitt nettverk.

Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

På toppen av Vreistebakken skal parkeringsplassen utvides.