Home>Nyhet>Solsenter fikk avslag til støtte
Et bilde som inneholder tekst, innendørs, vegg, gulv Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Tonstad

Solsenter fikk avslag til støtte

Leserinnlegg av Finn Audun Bjørge

Viser til avslaget fra Sirdalsvekst (se nedenfor) og må si det er svært oppsiktsvekkende at slike investeringer ikke er noe dere støtter opp om med begrunnelsen om manglende ansatte i lønnet arbeid.

Snakket med Taisi, som tidligere drev solsenter for et par år tilbake på Tonstad. Hun fikk støtte av dere og det med en betydelig mindre investering enn hva vi har hatt. Heller ikke der var det ansatte.

Det har også gått rykter om at allehånde har fått støtte til lokale i fokusbygget, også dette uten å ha noen lønnede fulltidsansatte da dette går på frivillighet.

Er det personlige meninger og interesser som gir grunnlag for hva dere støtter opp om og ikke?

At kommunen og Sirdalsvekst plutselig ikke støtter opp om aktiviteter og tilbud i dalen som er positive for allmenheten, men ikke lønnsomme nok til å ha ansatte er hårreisende.

Annonse

Kommunen med Inge (Hedenstad Stangeland) i spissen har i møter med oss vært veldig klare på at kommunen ønsker private initiativtakere til et treningssenter i dalen. Men med slike avslag til støtte må nok kommunen selv få i gang dette treningssenteret som tidligere er blitt «lovet i media».

Jeg og Vidar Skretting har hele tiden vært positive til å investere både tid og penger i både treningssenter og solstudio vel vitende om at vi ikke vil bli rike på dette.

Men når man ser en slik total mangel på vilje og interesse fra kommunen sin del i å hjelpe til, så kan eller ønsker vi ikke å jobbe videre mot et treningssenter.

Det blir ALT for store kostnader å bære alene uten noen form for støtte. Synes det er trist, vi hadde håpet å få til noe. Har hele tiden trodd dette skulle ordne seg ettersom slik har vært støttet opp om tidligere. Men der tok jeg feil.

Vil for øvrig nevne at det i dalen har blitt mye snakk om treningssenter etter vi begynte å jobbe mot å få startet noe. Interessen er stor. Kommer det spørsmål om hva som skjer videre med treningssenteret kommer jeg til å være åpen

om grunnen og kommunens fraværende vilje til å støtte opp om slike tilbud.

Med dette vil vi takke for Sirdal sin «god støtte» og vilje til å bygge opp noe positivt for dalen.

Svar på søknad fra

Inge H. Stangeland
Daglig leder Sirdalsvekst KF:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse