Home>Friluft>Betenkt over hytteutbyggingen
Et bilde som inneholder utendørs, person, gress, mann Automatisk generert beskrivelse
Friluft Front Nyhet

Betenkt over hytteutbyggingen

Jeg håper med dette å kunne dra i gang en verdidebatt om hvordan bygdene rundt landskapsverneområdet skal oppføre seg i framtiden med hensyn til Europas sørligste villreinstamme, avsluttet Odd Kvinen allmøtet lørdag ved Sigurdheller-hyttene. Vel 20 personer hadde trosset regnet og gått inn. Ingen politikere var til stede.

  • Den raske hytteutbyggingen som foregår i Sirdal kommune og andre kommuner, er jeg veldig betenkt over, sa Lars Arne Bay. Pensjonert fjelloppsynsmann, som har jobbet hele livet med naturen, i form av oppsynsmann i Ulla-Førre utbyggingen og senere ansatt i Statskog. Jakt og fiske samt bevaring av villreinstammen har vært hans arbeidsområder.

Foto: Odd Kvinen vil gjerne ha en verdidebatt om hvordan bygdene rundt landskapsverneområdet skal oppføre seg.

Et bilde som inneholder person, militær uniform, utendørs, våpen

Automatisk generert beskrivelse

Lars Arne Bay er betenkt over den veldige hytteutbyggingen i Sirdal kommune.

Mer hytteturister i fjellheimen er med på å uroe rovfugler som ørn og falk. Når de blir uroet i parring- og etableringsfasen forsvinner de. Etter at det nå har vært opphold av Sesilåmi de to siste årene, har en ørn etablert seg i Hønedalen med fuglunger, etter å ha fått fred og ro.

Da dette området ble vernet, ble ikke villreinen nevnt med et ord. Det var imidlertid mye fokus på sauer og deres levekår.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, natur, personer

Automatisk generert beskrivelseSpreke turister gikk inn til Sigurdshelleren i regnværet.

  • Hyttene spiser opp mer og mer av naturen. I planer for Sirdal er det godkjent 1.500 nye hytter, i tillegg til de nåværende 4.500 hyttene. Hvor skal dette ende, fortsatte Bay og la til:
  • Jeg kan ikke forstå hvordan forvaltningsstyret kunne godkjenne Sesilåmi, med tre ukers løypekjøring i forkant, midt i villreinens beite- og tråkkområde.

Bay mente naturressursene er i konstant ubalanse. Stabilitet trenges for villreinstammen. Imidlertid mente Bay at den største trussel nå er et varmere klima og mindre snø, dette presser også villreinstammen.

Annonse

Kvinen innledet utendørsmøtet i ufyse regnvær og forklarte hans naturbaserte reiseliv gjennom 30 år. En kort variant om historien om Heiberg, som bygde 30 hytter for jakt og fiske i dette heieområdet, ble også fortalt.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, natur, skråning

Automatisk generert beskrivelse

Odd Kvinen hadde kokt kaffe til gjestene kom inn til Sigurdshelleren.

Vernede områder i Setesdalsheiene

De store fjellområdene mellom Setesdal og Ryfylke er en del av Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) er med sine 6154 km2 det nest største villreinområdet i landet. Det er her Europas sørligste villreinstamme holder til. Halvparten av dette arealet er vernet for å ta vare på et sammenhengende heieområde med sitt dyre- og planteliv, sine stølsområder og andre kulturverdier. Det viktigste er imidlertid å ta vare på viktige deler av villreinens leveområde. 

Villreinstammen er av helt sentral verneverdi og er ofte den viktigste grunnen til at mange områder er vernet. Dette er gjerne spesielt viktige funksjonsområder som vinterbeite, trekkveier og kalvingsområder. Forvaltningen av disse arealene er derfor helt avgjørende for villreinstammens framtid, og verneområdet har en vesentlig betydning i oppfølgingen av nasjonal villreinpolitikk.

For det tradisjonelle friluftslivet betyr vernet egentlig lite. Med visse unntak er det fri ferdsel i verneområdet. Du kan slå leir, jakte, fiske samt sanke bær og sopp. For jakt og fiske må selvsagt gjeldende lover og forskrifter følges, og du må ha tillatelse fra grunneier. 


Allemannsretten gjelder også her, og det er flere merkede løyper og turisthytter i området. DNT Sør og Stavanger Turistforening har mange av sine hytter i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene og Frafjordheiane.


Steinbuskaret i Bykle har ferdselsforbud hele året. Ellers er det noen områder, som f.eks ved Hovden, Valle og ved Brokke-Suleskardvegen som har ferdselsrestriksjoner i april og mai. Gjør deg kjent med dette før du legger ut på tur.

Kilde; SVR

Et bilde som inneholder gress, utendørs, fjell, natur

Automatisk generert beskrivelse

Surt vær med mye nedbør da Odd Kvinen hadde invitert til verdidebatt på Sigurdshelleren.