Home>Front>Bra skiskyttermiljø i sikte
Et bilde som inneholder person, utendørs, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Skiskyting Sport

Bra skiskyttermiljø i sikte

Vi vil få et bra kull med skiskyttere til årets første klasse VG1. 15 av 23 elever er skiskyttere og det er lenge siden vi har hatt så mange i en klasse, sier Roger Grubben, som har en prosjektstilling ved Sirdal videregående skole på Tonstad.

  • Skal en først velge vinteridrett er vi det beste alternativet i vår region. Vi har jobbet hardt for å «selge» inn skolen til ungdommene som skal velge linje for videregående skole.

Det er fem lærere/instruktører med bakgrunn fra skiskyting og langrenn som skal ha undervisningen. Der har Grubben utarbeidet en årsplan, hvor detaljer og justeringer blir tatt underveis. Alt etter føre og vær.

Grubben håper det kan bli mer konkurranser på nasjonalt plan dette skoleåret. De to siste årene er det blitt mange samlinger og interne konkurranser.

Foto: Roger Grubben er glad for at så mange skiskyttere har valgt Sirdal videregående skole.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Rektor Johan Vesteraas venter 23 elever denne uken.

Rektor Johan Vesteraas ved Sirdal Videregående skole på Tonstad venter 23 nye elever denne uken. Totalt blir det 60 elever dette skoleåret. Det er en fin oppgang på 8 elever siden i fjor.

Annonse

  • Den gode søkingen til vår skole har nok sammenheng med prosjektet Sirdal som førstevalg. Det har gitt resultater og alle skiskyttere i regionen blir nå samlet her, sier Vesteraas.

6 av de nye elevene som starter ved skolen nå, er fra Sirdal. Da blir det totalt 11 av de 60 elevene som kommer fra kommunen. Det synes Vesteraas er en gledelig utvikling.

Til høsten starter en ny linje, «Multisport», som skal dekke breddeidretten. Lokale aktiviteter som Sirdal Huskyfarm, Høyt & Lavt og andre muligheter inngår i denne nye linjen. Spesial-linjen med skiskyting og langrenn er en tre-årig utdannelse. Eller fire år, for de som ønsker det kan ta VG 3 over to år. «Multisport» gir en generell studiekompetanse som tar tre år, det er imidlertid mulig å søke seg videre til andre skoler og velge andre studiekompetanser etter ett år.

Forutsigbarhet

Sirdal kommunestyre vedtok i november å støtte den videregående skolen med 436.000 kroner årlig i tre år. Det er prosjektleder Roger Grubbens prosjektstilling i 50 prosent. Skolen representerer cirka 25 årsverk og er viktig for næringslivet.

Kommunestyret gikk enstemmig inn for tre års støtte til prosjektet «Førstevalg Sirdal». Politikerne mente det var viktig for kommunen med forutsigbarhet for skolen.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, hus, gress

Automatisk generert beskrivelse

Dette året blir det 60 elever ved Sirdal videregående skole.

Bedre stipend

Kommunestyret vedtok også en bedre ordning for utdanningsstipend. Hensikten er å stimulere lokale ungdommer til å ta utdannelse. Det betyr at lokale ungdommer, og de som kommer utenfra kommunen, da vil få høyere stipend.

Fra dette skoleår vil elever som går på Sirdal videregående skole få følgende stipend:

Elever folkeregistrert i Sirdal som velger Sirdal vgs, får 7.000 kroner ekstra i kommunalt stipend første skoleåret.

Elever folkeregistrert i Sirdal som går på Sirdal vgs. og ikke mottar borteboerstipend, får tilbud om å bo gratis på elevheimen (husleie og kost dekkes).

Elever som går på Sirdal vgs. og ikke er folkeregistrert i Sirdal, får et stipend på 7.000 kroner første skoleåret.