Home>Front>Fornøyde lærere på Sinnes skule
Et bilde som inneholder tekst, innendørs, vegg, person Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Fornøyde lærere på Sinnes skule

Alle kravene vi hadde til nytt skolebygg er innfridd. Vi er fornøyde når alle ønskene er oppfylt, sier verneombud for lærerne ved Sinnes skule, Anne Fosse Tjørhom.

Litt kaotisk første dagen på jobb fredag. Masse esker, pulter og hyller var ikke helt på G første arbeidsdagen etter sommerferien. Rydding og planleggingsdager vil foregå fram til torsdag 19. august. Da kommer 46 spente elever til den nye skolen.

Foto: Inspektør Lena Bøgwald viser fram den elektroniske tavlen.

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Verneombud Anne Fosse Tjørhom er fornøyd med blant annet garderobeforholdene.

Lyse og fine arbeidsforhold. Gode arbeidsbetingelser, med kontorpulter og garderober til alle lærerne. Dette er en stor forandring fra de gamle lokalene. God ventilasjon og solblending utendørs. Snøfangerne som har vært et gjentakende problem, er på plass.

Sirdal kommune hadde overtakelse med Byggmester Bilstad fra Moi 11. august. Nå er 1. byggetrinn på plass. Nybygget inneholder undervisningslokaler for mellom- og ungdomsskoletrinn i første etasje, mens ny personalavdeling for lærerne kommer i 2. etasje, med lærerrom, grupperom, arbeidsrom og administrasjonen.

Annonse

Når innspurten med 2. byggetrinn starter 16. august, skal de tre etasjene i det gamle bygget ordnes og tilpasses. Alle vinduer og solskjerming skal skiftes. Første etasje er undervisningsrom. 2. etasje får kantine og skolekjøkken. Mens loftet blir tilrettelagt for kunst og håndverk, pluss lager. I tillegg kommer det løfteplattform for universell utforming.

Biblioteket som ligger ved siden av gymsalen, er fordelt på to nivåer. Der fjernes trapp og løfteplattform monteres. Det siste byggetrinnet skal være ferdig til 30. desember.

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, stående

Automatisk generert beskrivelse

Rektor Åse-Berit Fidjeland og enhetsleder skole, Anita Heiaas Haugen er fornøyd med resultatet så langt.

  • Det er veldig positivt at Sinnes skule er oppgradert med 1. byggetrinn. Jeg håper og tror at et godt fysisk miljø legger til rette for godt læringsmiljø, sier Anita Heiaas Haugen, enhetsleder for skole i kommunen. Hun var med på sjauejobben og la forholdene til rette.
  • Det vil nok være litt prøving og feiling i begynnelsen, for en skal bo seg inn i et nytt «hus», sier enhetslederen. – Rammebetingelsene ligger til rette for gode lære- og arbeidsforhold.
  • Dette har vært som et «maratonløp» siden starten i 2016. Nå ser vi enden, når høsten er unnagjort, med siste del av byggeprosessen. Jeg er fornøyd med resultatet så langt. Det er blitt fint, sier rektor Åse-Berit Fidjeland, da vi besøker skolen etter at lærerne kom for noen timer siden.

Vaktmester Magne Tjørhom og rektor har fulgt byggeprosessen med alle møter. Det har vært tid- og arbeidskrevende.

  • Det blir en merkedag på torsdag når vi tar i bruk de nye lokalene, som er tilrettelagt etter arbeidsmiljøloven, med universell utforming, sier Fidjeland.

46 elever er fordelt på følgende klassetrinn:

1. og 2. klasse: 8 elever

3. og 4. klasse: 6 elever

5. og 6. klasse: 7 elever

7. klasse: 8 elever

8. klasse: 10 elever

9. og 10. klasse: 7 elever