Home>Kommunen>Hellelandsruta opprettholdes
Et bilde som inneholder person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Hellelandsruta opprettholdes

Formannskapet i Sirdal vedtok torsdag å opprettholde skoleruta Helleland – Tonstad, to dager i uken for skoleåret 21/22. Utvalget oppvekst og levekår skal endelig behandle saken. Administrasjonen innhenter nå pristilbud og anslår at kostnaden er på cirka 100.000 kroner.

Bakgrunnen for at transporttilbudet ble opprettet i starten av forrige skoleår, var at mange ungdommer fra Sirdal gikk ved Dalane videregående skole, og opplevde lange skoledager/lang ventetid to dager i uken. Mandager og torsdager var skoledagen ferdig kl. 15.30. For de elevene som ikke hadde siste skoletime disse dagene, innebar det ca. en times venting på skolebussen.

Ordfører Jonny Liland (a) syntes det var viktig at skoleelevene hadde en god hverdag. Han hadde ikke noe imot å støtte denne ordningen økonomisk. Men det hører egentlig til under oppvekst og levekår-utvalget.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) minnet også om elever som gikk på skole i Sandnes eller Stavanger. Deres busstilbud i helgene er tatt bort.

Under debatten kom det fram at flere ruter i kommunen hadde opplevd nedskjæringer og forringet busstilbudene. Det hadde gått ut over grisgrendte strøk. En fortvilet situasjon som politikerne ville jobbe for å forbedre. Det ble også påpekt at det var feil å bruke trafikktallene fra korona-tiden som grunnlag for ruter.

Foto: Ordfører Jonny Liland.

Annonse