Home>Friluft>Kulturvandring til Sigurdsheller
Et bilde som inneholder gress, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Friluft Nyhet

Kulturvandring til Sigurdsheller

Lørdag 14. august arrangerer Sirdal Huskyfarm, i samarbeid med Sirdal Safari & Adventure, kulturvandring og temadag inn til Sigurdsheller hyttene.

Hyttene eies i dag av Statskog og ble i 2017 varig vernet av Riksantikvaren. Hyttene ble renovert på slutten av 90- tallet og har siden vært disponert av Sirdal Huskyfarm i forbindelse med naturbasert næring. Sigurdsheller ligger innenfor Norges nest største verneområde, Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsverneområde, der vi fortsatt kan møte på Europas sørligste villreinstamme.

Hytteheia, som området rundt Sigurdsheller kalles, byr på masse historie og Sigurdsheller har fått navnet etter jarlesønnen Sigurd Erlingson som gjemte seg her på slutten av 1100-tallet. Selve hyttene, som ble satt opp i 1915 av Thorvald Meyer Heiberg, er godt bevarte og originale bygninger etter det vi i dag gjerne kaller «Heibergepoken».

Etter kulturformidling og historier om eldre tider og bruk av heia, blir det innlegg om hvordan vi i dag bruker og forvalter naturen i og rundt verneområdet. Vi introduserer her «Heibergkrakken», inspirert fra Speakers Corner (også i Heibergs ånd), der vi inviterer fremmøtte til dialog og synspunkter rundt naturforvaltning og «helsetilstanden» til naturen vår.

Dagen starter med fremmøte ved Roskrepp kraftstasjon, Øyarvatn, klokka 10:00 og det blir guidet tur inn til Sigurdsheller, båttransport for de med spesielt behov (begrenset plass). Program inne ved Sigurdsheller starter klokka 12:00. Kaffe serveres i original «Heibergkjel» (fra 1908) og mat sørger deltakere for selv.

Programmet forteller at bruk og vern av Norges største verneområder i dag med fokus på levekår for Europas sørligste villreinstamme ved Lars Arne Bay.

Annonse

Per Øyvind Grimsby vil snakke om trusselbilder vi ser i dag ved inngrep og tilrettelegging for økt ferdsel og bruk av naturen.

Arrangementet er gratis.

Værforbehold: Ved horisontale sluddbyger og minusgrader blir arrangementet sannsynligvis avlyst.

Odd Kvinen

Foto: Kulturvandring til Sigurdsheller lørdag 14. august.