Home>Front>Saueskiljing på Sirdalsdagen
Et bilde som inneholder utendørs, sauer, pattedyr, flokk Automatisk generert beskrivelse
Front Kvæven Nyhet

Saueskiljing på Sirdalsdagen

Er du en morgenfugl, kan du være til stede under saueskiljingen fra klokka 06.30, på Kvævemoen lørdag 4. september. Sauene kommer som vanlig vandrende fra Suleskardheia på fredagen og dagen derpå er det skiljing av de cirka 5.000 sauene. En utrolig opplevelse hvis du ikke har deltatt på det før. En grytidlig start på årets Sirdalsdag.
  • Sauene er urolige nå. Det har sammenheng med lite snø i vinter og dermed lite beite nå, sier Torbjørn Fjermestad, leder av Jæren Smalalag.

Et bilde som inneholder person, utendørs, mann, har på seg

Automatisk generert beskrivelse

Torbjørn Fjermestad liker ikke at sauene er så urolige for tiden.

Første del av sesongen var det godt beite siden snøen forsvant så tidlig. Nå mangler det nygroing, dermed lite mat å finne for sauene.. Da blir sauene urolige når det ikke er mer «godsaker» å finne.

  • Da begynner de å vandre rundt i heiene og går gjerne over til andre beiteområder. Flere sauer er blitt kjørt hjem på grunn av vandringen. Ingen vits å ta de tilbake til gammelt beiteområde. Det skaper bare mer uro, sier Fjermestad, som håpet beite ville holdt seg litt lenger.

Nedenfor ser du listen over når saueskiljingen skal foregå i Sirdal.

Kvævemoen
Lørdag 4. sept. Suleskarheia, Torleif Lye
Tirsdag 7. sept. Fidjelandsheia, Gunnar Vatland
Søndag 12. sept. Sinnesheia, Kato Sinnes

Hunnedalen
Søndag 5. sept. Brådlandsheia, Årstein Lima
Mandag 6. sept. Blåfjell, Erik Skjørestad
Tirsdag 7. sept. Hunnedalen, Tore Sæland

Annonse

Roskrepp
Onsdag 1. sept. Brokke/Uppstad, Livar Ravndal
Torsdag 9. sept. Rysstadheia, Øivind Madland
Fredag 10. sept. Langeid/Heggland, Karl M. Matningsdal

Donsen
Lørdag 28. aug. Svanes Beitelag, Roald Åvendal
Søndag 5. sept. Pytten/Austre Kvihei, Paul Auestad

Dugefoss
Mandag 6. sept. Holmevassheia, Ivar Frøyland

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Jæren Smalalag har 3.444 kvadratkilometer til beitedisposisjon. Over dobbelt så stort som Sirdal kommunes areal på 1.540 kvadratkilometer. Beiteområdet er delt inn i 19 ulike heier. Kartet viser hvordan det er inndelt.