Home>Front>Vannledning framfor tankbil
Et bilde som inneholder person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Vannledning framfor tankbil

Tilknytning til offentlig vannledning, frostfritt under bakken, er hovedregelen for nødvendig ledningsnett. Å kjøpe seg fri fra dette kravet ved bruk av brannvesens tankbil, er en billig måte å komme seg unna kravene, sa Roger Egeli, brannsjef i Sirdal kommune, under møte til utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) tirsdag. Der gjennomgikk han brannvesenets oppgaver.

Berit Ovedal (Frp/Sirdalslisten) spurte i forrige TLM-møte om å få vite mer om avtalen mellom Sirdal brannvesen og utbyggere av hyttefelt. Det gjelder bruk av brannvesenets tankbil i tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig med slokkevann.

Flere hyttefelt i Øvre Sirdal har en slik løsning, hvor utbyggere ikke har nok vann/vanntrykk, da kan brannvesenet stille med tankbil.

Foto: Brannsjef Roger Egeli.

Et bilde som inneholder bilvei, lastebil, utendørs, transport

Automatisk generert beskrivelse

Vannledning framfor tankbil foretrekkes.

Etter Egelis mening svekkes robustheten ved å vri seg unna forpliktelsene med et riktig ledningsnett. Sirdal har som vintersportssted en kjempeutfordring med kuldegrader og is i bakken.

Annonse

  • Med fullverdig vinter vil slukkeinnsats via tankbil, med vannfylte slanger på snø, gi sannsynlighet for ising og sterkt redusert forsyning av slukkevann etter kort tid liggende på bakken, mente Egeli.

Konklusjonen etter dagens møte i TLM, er at politikerne vil gjennomgå avtalene og se på ordlyden og prisen. En må også se på forsyningen av slokkevann og hvilken sårbarhet man er utsatt for.

Brannvesenets oppgaver

Beredskapskoordinator, Gunn Torhild Bjørnestad i kommunen, har startet på gjennomgang av beredskapsnivået i kommunen sammen med en ROS-analyse. Hva skal brannvesenet gjøre ? Hvilke oppdrag skal de ha ? Hvordan skal det løses ? Hvilke kapasitet skal brannvesenet ha ved brannutrykninger og trafikkulykker ? Er nivået godt nok ?

  • Når hver brannkonstabel føler mestring med jobben og føler seg trygg på faget, da skal vi være fornøyde. Men det trengs trening med trafikkulykker og brannutfordringer, sa Egeli.

Sirdal kommune må på sikt vurdere behov for overordnet vakt. Det kreves ved tettsted på 2.000 innbyggere. Årsinnbyggertall (fastboende pluss fritidsboligenheter) gir som grunnlag for en mer realistisk planlegging av beredskap i kommunen.

  • Sirdal brann og redning bør være en sterk og lokal ressurs, som bidrar til at Sirdal er et trygt og robust lokalsamfunn, med god beredskap til å møte kriser effektivt, er Egelis oppfatning.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, person, natur

Automatisk generert beskrivelse

Brannmannskapene i en øvelse.

Tre branntepper

Brannvesenet har nå gått til innkjøp av tre branntepper som skal brukes til slokking av brann i el-bil, som er en svært krevende oppgave nå.

Brannbil/fremskutt enhet til Tjørhom brannstasjon, er viktig. Egeli vil utarbeide konkurransegrunnlag for offentlig anskaffelse. Det er viktig å se på en mindre bil med noe utstyr slik at de med vanlig sertifikat kan rykke ut tidlig.

Avtale for feiing og tilsyn er også noe etaten vil utarbeide konkurranse for i 2022. Kommunen skal utføre behovsprøvd tilsyn og feiing. Det er samme krav til brannsikkerhet i fritidsboliger som i bolighus.