Home>Front>200 meter rassikringsgjerde
Et bilde som inneholder tre, utendørs, transport, vei Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

200 meter rassikringsgjerde

Fylkesvei 450 ved Ortevatn, mellom Fidjeland og Ådneram, vil fra mandag 13. september og ut oktober være periodevis stengt for biltrafikk. Det skyldes 200 meter med rassikrings-gjerde som skal monteres.

Dette arbeidet skal gjøres noen hundre meter lenger nord mot Ådneram enn den rasvollen som Brødrene Thorkildsen laget i fjor. Vollen er 240 meter i en høyde på 6 meter. 42.000 kubikkmeter steinfylling gikk med der. Onsdag og torsdag denne uken ble asfaltlag nummer to ferdig. Dermed er Thorkildsen ferdig med oppdraget til 10,4 millioner kroner.

Foto: Her blir fylkesveien stengt en periode mens støpingen av fundamentene pågår.

Et bilde som inneholder tre, vann, utendørs, innsjø

Automatisk generert beskrivelse

Velde Asfalt legger andre lag på fylkesvei 450.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, stein, person

Automatisk generert beskrivelse Støping av fundamenter ble gjennomført torsdag.

Montering av dette gjerde skal gjøre fylkesveien tryggere. Gjerdet blir i fem meters høyde og det skal kunne fange opp steinsprang og isras.

Gjerden Fjellsikring, fra Svarstad, utfører oppdraget og torsdag ble fundamentene støpt. De har nå funnet en trase som ligger 10-15 meter ovenfor fylkesveien.

Annonse

For bilistene starter det med manuell dirigering fra mandag morgen, mot slutten av oppdraget når gjerdet skal monteres, blir det innført nattarbeid og nattstenging i tre timers bolker.

En stor kranbil vil da bli brukt til å heise på plass nødvendig utstyr for monteringsfolkene.

  • Om det blir bolting i denne fjellsiden må geologene i Agder Fylkeskommune avgjøre. Det får vi se under arbeidets gang, sier anleggsleder Yngvar Ottosen i Gjerden Fjellsikring.

Dette gjerdet som settes opp skal tåle en massebevegelse på 3.000 kJ (forkortet kiloJoule).

Et bilde som inneholder utendørs, fjell, natur, steinete

Automatisk generert beskrivelse

Gjerdet skal sikre mot steinsprang og isras. Her viser et ras som har gått for lenge siden.

Byggeleder Astrid Veronica Bjordal Rydland i Agder Fylkeskommune, opplyser at kontraktsummen for dette oppdraget er 4.226.000 kroner (eks. merverdiavgift).

Periodevis stengt

Fra og med mandag 13. september gjelder følgende:

Mandag – Torsdag:

kl 09-14 Veien åpnes for trafikk hver hele time.

kl 14-16 Fri ferdsel

kl 16-21 Veien åpnes for trafikk hver hele time.

kl 21-09 Inntil videre fri ferdsel.

Fredag – Søndag: Fri ferdsel.

Veien blir stengt periodevis for trafikk.

Et bilde som inneholder tekst, utendørs, himmel, skilt

Automatisk generert beskrivelse

Denne veistrekningen langs Ortevatn er kjent for steinsprang og isras.

Her viser kartet hvor arbeidet skal pågår til slutten av oktober.