Home>Front>60 nye hytter i Svartevassåsen
Et bilde som inneholder tekst, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter Nyhet

60 nye hytter i Svartevassåsen

Det kommer stadig nye hyttefelt i Øvre Sirdal. Nå har entreprenør Risa startet med opparbeidelse av Svartevassåsen hyttefelt. Det ligger i skråningen fra GP-krysset på venstre side opp mot Beinesvatnet.

Denne strekningen ser ut som et anleggsområde for tiden, siden fylkesvei 450 utvides med gang- og sykkelvei på denne strekningen. Dette skal være ferdig i slutten av oktober.

Svartevassåsen får 60 nye hytter ifølge reguleringsplanen. De kommer i tillegg til de 19 frittliggende hyttene som ligger der fra før. Nå blir det opparbeidet vei, vann og kloakk til hyttene.

Foto: Skråningen fra GP-krysset og oppover til Beinesvatnet skal bygge ut.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, lastebil

Automatisk generert beskrivelse

Det kommer to avkjørsler til Svartevassåsen fra fylkesvei 450. Her ses den øverste avkjørselen.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, bakke

Automatisk generert beskrivelse

Nå har de kommet litt lenger inn fra fylkesvei 450 på veien oppover Svartevassåsen.

Annonse

I tillegg foregår det fortetting i Mulehei. Der skal det komme 20 nye hytter. Totalt skal det komme 80 nye hytter i dette området.

Arbeidet med reguleringsplan for Svartevassåsen startet i 2007. Dette arealet inngår i kommunedelplan nord som er frigitt for fritidsbebyggelse.

Eiere av området med 60 hytter er;

  • Thor Jørgen Tjørhom, 23 hytter
  • Olaf Tjørhom, 10 hytter
  • Magne Tjørhom, 15 hytter
  • Geir Helge Tjørhom, 12 hytter

Sinneshyttå sammen med Solhytten skal stå for utbyggingen av Svartevassåsen hyttefeltet. De 20 hyttene i Mulehei er det BoligPartner som skal bygge. Her er Gunn Åse Pettersen, opprinnelig fra Tjørhom, nå bosatt i Lofoten, grunneier.

  • Det er et ganske omfattende arbeid med vei og VA-anlegg som skal bygges i dette området, før vi kan starte med hyttebyggingen. Sannsynligvis er vi ikke i gang før høsten 2022 eller 2023, sier Tor Sigve Vik, eier og daglig leder av Sinneshyttå.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Fra GPkrysset og Joker Sinnes (blått merke) skal det bygges langs fylkesvei 450 opp til Vika i Beinesvatnet.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Her ses en detaljregulering av Svartevassåsen hyttefelt, som strekker seg fra Svartevatnet og opp til Beinesvatnet.