Home>Front>Alvorlig sak for kommunen
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Alvorlig sak for kommunen

Dette er en svært alvorlig rapport fra Statens Helsetilsyn og en alvorlig sak for Sirdal kommune. De fire lovbruddene som kommunen har gjort, må vi få «lukket» snarest mulig. Det er mitt ansvar, sier John Birkeland, konstituert rådmann i Sirdal kommune, til Sirdalmedia.

Rapporten, som skal sendes fylkeslegen og Statens Helsetilsyn, skal inneholde rutiner og prosedyrer for helsevesenet i kommunen.

  • Vi må få orden på våre systemer. Så er det nødvendig å bygge opp tillit til legene og helsetjenesten på en forsvarlig og god måte. Vi må få på plass rutiner slik at kommunen ikke havner i en slik situasjon igjen, sier Birkeland som synes det er en lei sak.
  • Det er naturlig at kommuneledelsen tar kontakt med paret og har et møte med dem nokså umiddelbart, fortsetter rådmannen.

Birkeland kan bekrefte at kommunelege Siril Hermansen har permisjon fra jobben i Sirdal kommune. Birkeland kan verken si eller kommentere denne saken ytterligere.

Foto: Ordfører Jonny Liland og rådmann John Birkeland må ha et møte med paret snart.

Et bilde som inneholder tekst, person, kvinne, poserer

Automatisk generert beskrivelse

Advokat Monica Moan kommer med knusende kritikk.

Knusende kritikk

Annonse

  • Innholdet i, og utfallet av, Helsetilsynets rapporter var som forventet. Helt i tråd med de anførsler som tidligere er fremmet overfor Sirdal kommune ved en rekke anledninger, sier Monica Moan, parets advokat hos advokatfirmaet Tingmann.
  • Rapportene innebærer, slik mine klienter ser det, en knusende kritikk mot Sirdal kommune og kommunelege Siril Hermansen. Rapportene angir flere alvorlige lovbrudd som vitner om en amatørmessig og vilkårlig saksbehandling fra kommunens og kommunelegens side, sier Moan og fortsetter:
  • Det er videre en skandale og skremmende at de lovbrudd som Helsetilsynet stadfester etter 16 måneder fremdeles ikke er rettet opp i fra kommunens side, og derav nødvendiggjør ytterligere tilsyn overfor kommunen. Dette vitner om at kommunen ikke synes å ha tatt saken alvorlig.

Moan legger til at klientene har en klar og berettiget forventning om at kommunen ved ordfører/rådmann omsider tar de påpekte lovbrudd alvorlig, og tar nødvendige grep for å sikre at

tilsvarende grovt maktmisbruk ikke skjer igjen, overfor andre.

Endelig bør kommunen erkjenne ansvar overfor paret, i form av at det gis en uforbeholden offentlig unnskyldning samt at kommunen innrømmer

erstatningsansvar overfor paret. I motsatt fall vil det måtte vurderes å ta ut et søksmål.

  • Klientene har lidt økonomisk tap og er i tillegg påført enorme og betydelige belastninger som følge av kommunens og kommunelegens opptreden, jfr. de lovbrudd som Helsetilsynet nå har stadfestet i sine rapporter.

Et bilde som inneholder person, innendørs, baby, hatt

Automatisk generert beskrivelse

30. november 2020 ble Ragnar Enok født.

Lars Enok Wang og hans samboer fra Skottland er fornøyd med rapportene fra Statens Helsetilsyn. Ifølge Wang bør dette få følger for kommunen og de som har håndtert denne saken.

Konklusjonene i rapportene viser at paret hadde rett og kommunen feil. Nå er ikke dette noe å diskutere videre. En beklagelse fra kommunen etter dette maktovergrepet er hva paret forventer.

Et bilde som inneholder person, fjell, utendørs, gutt

Automatisk generert beskrivelse

Lars Enok Wang med sin sønn Ragnar Enok.