Home>Front>Elevheim skal oppgraderes
Et bilde som inneholder innendørs, person, gulv, kjøkken Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Elevheim skal oppgraderes

Nå skal kjøkken og spisesal oppgraderes ved Øyghedlar elevheim på Tonstad. Sirdal formannskap bevilget 300.000 kroner til et forprosjekt, hvor arkitekt og interiørkonsulent skal delta, sammen med ansatte.

Diskusjonen i formannskapet dreide seg om det skulle være en politisk representant i arbeidsgruppen eller ikke. Det endte til slutt med at Terje Moen (h) går inn i arbeidsgruppen, med fem mot to (kr.f og sp) stemmer.

Morten Ovedal (sirdalslista/frp) foreslo Terje Moen. Konstituert rådmann John Birkeland opplyste om at i henhold til den nye kommuneloven skal en ikke blande administrasjon og politikere i slike arbeidsgrupper. Dette tok en imidlertid ikke hensyn til.

Målet for flertallet var å få kontroll over økonomien. Alle mente at det er i forprosjektene valgene blir tatt og prioriteringer om valg av utstyr og utbygginger.

Foto: Kjøkkensjef Kai Lund sier at dagens krav til kjøkken etter HMS ikke holder mål.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bygning, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Fellesbygget på Øyghedlar er fra 1987.

Annonse

Fellesbygget på Øyghedlar elevheim ble bygget i 1987. Bygget har ikke blitt oppgradert siden og tilfredsstiller ikke lenger dagens krav til bruk og HMS. Det planlegges å ta i bruk eksterne konsulenter som kommunen har rammeavtale med gjennom OFA til utarbeiding av forprosjektet.

Rådmannen ønsker å engasjere arkitekt og interiørkonsulent for å få utarbeidet et godt faglig grunnlag før et eventuelt hovedprosjekt vedtas. Videre bør det utarbeides nye detaljtegninger over kjøkken, slik at dette kan prises. Helse, miljø og sikkerhet skal være et hovedfokus.

Sirdal videregående skole og elevheimen er svært viktige arbeidsplasser i kommunen, og setter kommunen på kartet på en positiv måte. Et moderne og velfungerende fellesbygg på internatet vil bety mye for ansatte og elever.

Det er tidligere slått fast at kjøkkenstrukturen i kommunen ligger fast. I konkurransen om elever må man tenke utvikling. I den sammenheng kan det opplyses om at det på oppdrag fra hovedutvalget arbeides med innføring av kveldsmåltider ved elevheimen.

Et bilde som inneholder tekst, gulv, innendørs, tak

Automatisk generert beskrivelse

Spisesalen trenger en oppgradering.

Kjøkken og spisesal ble opprinnelig bygget for å betjene 72 elever med frokost og en suppe eller enkel middag. Da tilbudet ble utvidet til å omfatte full middag, ble konveksjonsovn og gryte kjøpt inn.

Dagens servering er annerledes enn tidligere. Elevheimen har frokost der elevene smører skolelunsj og det serveres vanlig buffetmiddag. I tillegg lager de suppe til SVS hver mandag.

En arbeidsgruppe skulle se på behov i forhold til kjøkkenet og spisesalen. Gruppen kom frem til at det er så mye å ta tak i og at saken involverer så mange fagområder, at konklusjonen ble at man ikke kan komme videre uten et større skisseprosjekt.

Et bilde som inneholder person, innendørs, kjøkken, mat

Automatisk generert beskrivelse

Arbeidsforholdene for Kai Lund er ikke etter dagens krav.

Arbeidsgruppen diskuterte følgende problemstillinger:

 • Kjøkkenet er for lite. Plassmangel medfører at vi ikke har plass til nytt utstyr. Vi kjøpte nedkjølingsmaskin i 2020 for å tilfredsstille kravene til IK-mat.
 • Plassmangel gjør at nedkjølingsmaskinen må stå i spiserommet. I tillegg er dørene så små, at vaktmester måtte ta ut et vindu for å få inn maskinen.
 • Det er trangt å jobbe og for lite benkeplass. Kjøkkenet er også bygget på en tungvint måte.
 • Vi må bygge ut kjøkkenet for å få plass til nye maskiner og arbeidsbenker.
 • Strømkapasiteten på fellesbygget er akkurat stor nok til dagens kjøkkenmaskiner. Dersom vi må bytte ut eldre maskiner for at de går i stykker (f.eks konveksjonsovn eller komfyr), har vi ikke nok strømkapasitet. Nye kjøkkenmaskiner er strømbesparende for de er mer effektive, men de krever mer strøm enn de gamle maskinene når de skrus på.
 •  Helse- miljø- og sikkerhet:
 • Flisene på kjøkkengulvet er harde og usedvanlig glatte – bør utbedres.
 • Vi har ikke nok arbeidsbenker og det er feil høyde på arbeidsbenkene på kjøkkenet. Det er vanskelig å kjøpe nye benker (hev/senk) på grunn av plassmangel.
 • Slukene som finnes på kjøkkenet passer ikke dagens utstyr. Vannet treffer ikke slukene og renner utover gulvet. Løsningen blir ofte at personalet bruker bøtter for å tømme vannet, noe som ikke er en tilfredsstillende løsning.
 • Vi har teppe på gulvet i halvparten av spisesalen. Teppet i en spisesal er uhygienisk og det er tungt for renholdere å holde rent.
 • Det er ikke nok lagringsplass på kjøl og frys.
 • Melk og grønnsaker står i dag på samme kjøl, men skal ha ulik temperatur.
 • Det medfører at vi må hive en del grønnsaker.
 • Spisesalen på Øyghedlar er gammel og slitt. Det er behov for en oppgradering. Det samme gjelder stoler og bord.

Et bilde som inneholder tekst, innendørs, åpen

Automatisk generert beskrivelse

Et kjølerom er uheldig der en blant annet må ha melk og grønnsaker i samme rom.

Det er uklart hva en endelig kostnad vil kunne bli. Et forprosjekt vil peke på muligheter og kvalitetssikre hva som er mulig å få til. Rådmannen legger til grunn at flere alternativer med kostnadsoverslag fremlegges gjennom forprosjektet.

Forprosjektet ledes av bygg og eiendom. I arbeidet involveres leder av elevheimen, kjøkken- og renholdspersonale samt verneombud.