Home>Front>Enighet om veien videre
Et bilde som inneholder innendørs, tak, gulv Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv

Enighet om veien videre

Ingen ansatte blir sagt opp. Strategien opprettholdes med at støtteaktivitetene skal fases ut på sikt og kjerneoppgavene skal styrkes, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina Kraftselskap.

Tjørhom føler en lettelse over at de tillitsvalgte og ledelsen er blitt enige om veien videre. Det siste halvåret har en gått grundig til verks og vært rimelig systematiske med gjennomgangen av framtidige arbeidsoppgaver i organisasjonen. Usikkerheten om oppsigelser for støttevirksomhet er skrinlagt.

Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, mann

Automatisk generert beskrivelse

Gaute Tjørhom er lettet over at ledelsen og de tillitsvalgte er kommet til enighet om veien videre.

Fire hovedledere har jobbet systematisk sammen med 11 arbeidsgrupper for å «ransake» alle avdelinger. Lederne har gått i seg selv og funnet gode løsninger, som bedriften kan leve med i en overgangsfase.

Bedriften har nå 103 årsverk fordelt på 110 ansatte. Tjørhom viser til at det er ansatt fire nye medarbeidere ved driftssentralen. Der så en at det ville komme en eldrebølge på sikt. Derfor var det nødvendig med et grep her med fornyelse.

Når Sira-Kvina kvitter seg med boliger og areal, forsvinner arbeidsoppgavene for vedlikehold av uteareal. De vil få nye arbeidsoppgaver sammen med transport. Intern transport skal beholdes, mens langtransport inn til Tonstad er en tjeneste som skal kjøpes.

Annonse

Renhold beholdes, men der vil en se på behov og frekvenser for renhold. 1,4 årsverk pensjoneres snart. Nye medarbeidere ansettes ikke. Da vil en avtale med eksternt byrå og kjøpe tjenester derfra.

  • Jeg synes medarbeiderne har kommet fram til bedre resultater enn jeg hadde håpet på. Det er blitt jobbet godt og grundig i alle ledd. Tror alvoret er nådd ut i organisasjonen om at vi måtte gjøre en drastisk tilpasning. Det kommer nok til å vise igjen økonomisk på bunnlinjen, sier Tjørhom.

I samfunnet pågår det radikale endringer i stor fart. Tjørhom tror ikke selskapet vil komme upåvirket ut av det. Tilpasninger er noe som må gjøres, enten du liker det eller ikke.

  • Fleksibilitet er et viktig nøkkelord for vår bedrift. Og verdi. Det er viktig for organisasjonen ved rehabilitering av maskiner og utstyr. Det gjelder å utnytte små luker i produksjonsjaget til kritisk vedlikehold, eller utsette det. Vi har god kontakt med leverandørene, som er med på utsettelser og reforhandlinger hvis det er nødvendig, sier Tjørhom.

Den usikkerhet og frustrasjon som har vært i selskapet og Sirdal-samfunnet, ser nå ut til å roe seg. Alle er fornøyde med resultatet av gjennomgangen og tilpasningen av organisasjonen.

  • Vi må drive effektivt. Dette handler om å bygge et robust Sira-Kvina som kan møte dagens og fremtidens realiteter. Etter hvert som anleggene moderniseres trengs det også ny kompetanse i selskapet, og det er en av grunnene til at selskapet nå gjør grep – for å ha rett kompetanse for et moderne kraftselskap, avslutter Gaute Tjørhom.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, tre

Automatisk generert beskrivelse