Home>Nyhet>Hastevedtak skjenkebevilling
Nyhet

Hastevedtak skjenkebevilling

Siden kommunestyret i Sirdal er avlyst i kveld og neste møte ikke er før 14. oktober, måtte formannskapet torsdag ta et hastevedtak angående søknad om servering- og skjenkebevilling til Sirdalsslottet Driftsselskap AS sine lokaler på Hoppmannsknuten i Hønedalen.

Konstituert rådmann John Birkeland hadde ingen betenkeligheter med å foreslå et hastevedtak. Saken har hatt en forsvarlig saksbehandling og utvalg for oppvekst og levekår gikk enstemmig inn for forslaget onsdag. Det samme gjorde formannskapet. Dette ble gjort for å unngå forsinkelser og problemer for nyetableringen.

Søknaden gjelder serveringsbevilling og bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke i gruppe 1, 2 og 3. Det skal være en familierestaurant, bar, kafe/ konditori og selskapslokale. Målet er at dette skal bli en destinasjon og utgangspunkt for familier på tur hvor det skal være mulig å kose seg med varm sjokolade og vafler for alle.

Det er søkt om skjenking både inne og ute. Skjenkingen inne skal foregå i første etasje i restaurantlokalet og i peisestua, og i Chambre séparée som befinner seg i underetasjen. Uteservering skal foregå på terrassen tilknyttet restaurantlokalet. Terrassen er godt inngjerdet og sikkerheten er vel ivaretatt.

Omsøkte skjenketid er hele året, alle dager fra kl. 12:00 til kl. 01:30 innendørs, og fra kl. 12:00 til kl. 23:00 utendørs.

Det er ikke søkt om ferdigattest eller brukstillatelse for lokalene. Eier informerte i samtale med kommunen 23. august at de er i prosessen med å søke om ferdigattest. Kommunen velger å gi bevillinger med forbehold om at ferdigattest er levert og godkjent av byggesaksmyndighetene innen 30. september.

Annonse

  • Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og beredskap
    Kommunen har vært i kontakt med tiltakshaver angående bom som er plassert på Haugefjellveien. Tiltakshaver vurderer å flytte bommen opp til over innkjøringen til Slottet, eller fjerne den permanent. Begge disse alternativene betyr bomfri vei frem til Slottet og anses som et positivt tiltak med tanke på beredskap.
  • Sikkerheten på terrassen er vel ivaretatt. Hele terrassen er godt gjerdet inn, og det er lagt inn ekstra margin i forhold til eksisterende krav.
    Det er ikke lagt opp til underholdning typisk for andre steder på fjellet dvs. DJ’s og trubadurer. Det betyr at lydnivå og støy vil være minimalt i forhold til liknende skjenkesteder. Eieren er opptatt av at det ikke skal være til sjenanse for hyttenaboer.

Foto: Formannskapsmøte med varaordfører Isak Liland (h) fra venstre, ordfører Jonny Liland (ap) og konstituert rådmann John Birkeland.