Home>Front>Kapasitetsoppgradering
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vann, innsjø Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Kapasitetsoppgradering

Vi tilpasser VA-ledningsnettet til kommuneplan nord for å holde tritt med planlagt hyttebygging. Ifølge planen er det forventet totalt 1.100 fritidsboligenheter i Ådneram og 800 på Fidjeland, sier VA-ingeniør, Sven Morten Klungland i Sirdal kommune.

Det betyr oppgradering av kapasiteten for kloakk-ledningen fra Suleskard til Nesset. I fjor ble det lagt ny pumpeledning fra Degodden til Kvæven pumpestasjon.

Kvina Maskin hadde dette oppdraget og i år legger de videre fra Kvæven til Hovland Pumpestasjon på Haugen. En pumpeledning med 225 mm i dimensjon.

Foto: Ottar Vølstad legger ledningen ut i Ortevatnet.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, våpen

Automatisk generert beskrivelse

Tom Erik Tengesdal er innleid til å være med på dette oppdraget.

Bertelsen & Garpestad har oppdraget fra Suleskard til Fidjeland pumpestasjon, en strekning på 7 kilometer. Da legges det ny pumpeledning på 180 mm i Ortevatnet.

Annonse

  • Den siste etappen fra Haugen til Nesset er planlagt utført i 2022, sier Klungland.

Arbeidet skal være gjort ferdig til 1. oktober etter planen. I år har det vært gode værforhold mens arbeidene har pågått.

Oppgradering av pumpene i Suleskard, Fidjeland og Kvæven vil bli utført i november/desember. Det er VA-Teknikk sammen med pumpeleverandør Zulster som skal gjøre arbeidet med oppgraderingene. En million kroner koster den oppgraderingen.

Kostnaden for oppdraget til Bertelsen & Garpestad er 6,6 millioner kroner. Kvina Maskins oppdrag beløpet seg til 3 millioner kroner. Alle tallene er eksklusiv merverdiavgift.

Kostnaden er etter selvkostprinsippet, det betyr at det er abonnentene som betaler VA-utbyggingen.

Traseen fra Kvæven (øverst) til Haugen.