Home>Front>Kommunen og legen brøt loven
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-09 14.06.55-1.jpg
Front Kommunen Nyhet

Kommunen og legen brøt loven

Både Sirdal kommune og kommunelegen brøt loven på flere punkter da en gravid kvinne ble forsøkt tvangsinnlagt for påstått alkoholisme, fastslår Statens helsetilsyn. Legen får advarsel, og kommunen blir satt under videre tilsyn, skriver Stavanger Aftenblad.

16 måneder etter at Statens helsetilsyn ble varslet om saken, er konklusjonen klar: Sirdal kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på fire punkter. Kommunelege Siril Hermansen har brutt helsepersonelloven på to punkter.

– Vi er veldig fornøyd med konklusjonen fra Helsetilsynet. Vi har visst fra dag en at dette bare var tull, og at vi ikke hadde gjort noe galt. Men det har vært ekstremt tungt å vente så lenge på å få bevis på at vi hadde rett hele tiden, sier Lars Enok Wang til avisen, samboeren til kvinnen og far til barnet, som ble født 30. november i fjor. Kvinnen, som er fra Skottland, ønsker fortsatt å være anonym.

Nå har altså Helsetilsynet konkludert i to rapporter, en for legen og en for kommunen. Tilsynet har hentet inn dokumentasjon og uttalelser fra alle involverte, deriblant Statsforvalteren i Agder og Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (Ara) ved Sørlandet sykehus. Legen hevdet at hun hadde støtte fra dem i sin vurdering.

Helsetilsynet skriver i sin vurdering av kommunelege Siril Hermansen, som på den tiden var konstituert kommuneoverlege, at det ikke er funnet dokumentasjon på systematisk kartlegging av alkoholbruk, noe som er et krav ved vurdering av alkoholisme. Legens journalnedtegnelser om pasientens pågående alkoholbruk var sprikende, ifølge Helsetilsynet, og påstanden om «alkohol i blodet», basert på peth-prøven, var en faglig uriktig fortolkning.

Notater fra samtalene med kvinnen og prøvesvarene «gir ikke faglig grunnlag for å konkludere med at pasienten hadde diagnosen «alkoholisme» i konsultasjonen 12. mai», mener Helsetilsynet.

Annonse

I vurderingen av om legen bør gis en advarsel for lovbruddene, skriver Helsetilsynet:

«Etter vår vurdering er dine handlinger egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning. Å stille en avhengighetsdiagnose uten tilstrekkelig faglig grunnlag medfører fare for feildiagnostikk og at behandling/tiltak blir iverksatt på feilaktig grunnlag. Å unnlate å overholde informasjonsplikten er egnet til å svekke tilliten til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Vi vurderer videre at lite omsorgsfull kommunikasjon med pasienter om alkoholforbruk, innleggelse til avrusning og eventuelle tvangstiltak er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, da det kan medføre unødig frykt og opplevelse av å ikke bli hørt eller ivaretatt. Vi vurderer at dette forholdet også er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.»

Helsetilsynet skriver at gjennomgangen av saken har vist at det har sviktet i flere ledd i kommunen. Når ikke helseledelsen gjorde annet enn å høre på konstituert kommuneoverlege, ble dermed «legens sviktende vurderinger (…) videreført av kommunen».

Foto: Lars Enok Wang og samboeren er fornøyd med dommen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-09 14.08.57.jpg

Denne saken har vært en stor belastning for paret.

Vi kommer tilbake til saken.