Home>Front>Ny rennleder i Sesilåmi
Et bilde som inneholder person, tre, utendørs, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Sesilåmi Sport

Ny rennleder i Sesilåmi

Vi tar vare på tradisjonene og legger opp til å gjennomføre Sesilåmi lørdag 12. mars. Det er 45 år siden vi startet med skirennet fra Brokke til Sinnes, sier Ørjan Ravndal, som nå får Trond Helge Sinnes med som rennleder.

De to siste årene har det vært avlyst. For to år siden var det konflikt med villreinstammen, mens det i fjor skyldtes koronapandemien.

Etter motgang de to siste årene, er det pågangsmot til å arrangere vinterens store styrkeprøve, 53 kilometer fra Setesdal til Sirdal. Det er et høyfjellsrenn det går gjetord om. Påmelding starter 1. november.

Trond Helge har mye erfaring fra arrangementer. Han får ansvaret som rennleder sammen med rennkomiteen. Medlemmer av rennkomiteen er:

Rennleder: Trond Helge Sinnes

Tonstad IL: Stig Magne Skåland

Annonse

Sirdal Skilag: Nils Johannes Hadland

Valle IL: Arild Aabø, Anne Liv Lidtveit, Ola Aarsland

Bygland IL: Ragnhild Sordal, Tove Heia

Beredskap/Leitelag: Arvid Tjørhom

Trond Helge har enten gått rennet selv eller vært med å arrangere de fleste av Sesilåmi-rennene. Rennleder var han også i år 2000.

Han har også vært driftsleder/daglig leder for Feed Skiarena på Tonstad – fra starten på bygging av rulleskiløype i 1994 og fram til og med 2017. Videre har han vært rennleder og arrangør av flere Norgesmesterskap og Norgescup på Feed (skiskyting og langrenn). I tillegg som hovedleder av sommerskiskole i Sirdal i 15 år.

Trond Helge har to sønner, Svein Tore og Stein Ivar, som begge har drevet med langrenn.

Stein Ivar har i tillegg til å drive langrenn selv, også vært med å arrangere skirenn mange ganger. Svein Tore har vunnet Sesilåmi totalt sju ganger og drevet langrenn på elitenivå/profesjonelt nivå; med World Cup-deltakelse, og i mange år blant de aller beste i Ski Classics pluss vært på laget til Anders Aukland.

Trond Helge har vært med som smører og leder i alle år, blant annet som smører/leder i elitelaget Sirdal Ski i ca 20 år og smører på Ski Classics elitelag i 8-9 år. Trond Helge fikk Ildsjelprisen av Norges Skiforbund i 2010. Han er fra Tonstad, medlem av Tonstad IL, 66 år, jobber i Sira-Kvina Kraftselskap.

Ørjan Ravndal fortsetter i en administrativ rolle i Sesilåmi – i samarbeid med Trond Helge – med hovedansvar for økonomi, samarbeidsavtaler, kommunikasjon, markedsføring etc.

  • Sesilåmi har med dette styrket organisasjonen og etter to krevende år med motgang har vi nå ambisjoner om bringe Sesilåmi tilbake til gamle høyder, sier Ravndal.

Foto: Trond Helge Sinnes blir årets rennleder.

Et bilde som inneholder person, utendørs, snø

Automatisk generert beskrivelse

Ørjan Ravndal skal ta seg av administrative roller.