Home>Nyhet>Ordfører foreslått som leder
Et bilde som inneholder person, vann, mann, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Ordfører foreslått som leder

Når den nye styringsgruppen for kraftvitensenteret på Tonstad skal etableres, har formannskapet i Sirdal foreslått ordfører Jonny Liland (ap) som leder. Dette kommer opp i kommunestyret i oktober når forliksavtalen mellom kommunen og Tonstad Vindpark blir tatt opp.

Under formannskapsmøtet torsdag var det diskusjon om antall medlemmer, fra posisjon og opposisjon. I tillegg ble det stilt spørsmål om habilitet til Isak A Liland (h) fra Rolf Hompland (krf).

Habiliteten ble avklart og formannskapet innstiller overfor kommunestyret at disse blir valgt til medlemmer av styringsgruppen :

  • Jonny Liland (ap)
  • Siri Ovedal (ap)
  • Isak A. Liland (h)

Isak Liland foreslo også at gruppen gis mandat til å supplere med ekstra medlemmer ved behov. Kommunen sine deltakere i styringsgruppen får godtgjøring som medlemmer i hovedutvalg. Rådmannen (eller kommunedirektøren) skal være ansvarlig for sekretærfunksjonen til styringsgruppen.

Gruppen skal rapportere til formannskapet innen utgangen av hvert kvartal om:

  • Status for arbeidet
  • Prinsipielle spørsmål om framdrift, innhold og mandat til styringsgruppa
  • Økonomi – kostnader pr. dato for prosjektet

Sira-Kvina kraftselskap vil bidra med tomt ved hovedkontoret. Sira-Kvina og Tonstad Vindpark skal også delta i styrinsgruppen. Tonstad Vindpark skal betale 13,5 millioner kroner til det nye senteret, dette ble fremforhandlet under forliket mellom kommunen og TV.

Annonse

Foto: Ordfører Jonny Liland (ap) er foreslåttsom leder i styringsgruppen for kraftvitensenteret.