Home>Nyhet>Politiske vedtak
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, bygning, himmel Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Politiske vedtak

Denne uken har det vært en rekke utvalgsmøter og formannskap i Sirdal kommune. Vi skal her gjengi noen av vedtakene som vi tror har allmenn interesse.

  • Formannskapet godkjente planløsningen for lokalisering av NAV og kirkekontoret i Helsehuset. Å finne egne lokaler for kirkekontor har pågått i en del år. Nå skal det være enighet om løsningen.
  • Allehånde Husflid v/Karin Tove Netland har søkt om kommunal støtte til å betale videre husleieregning (kroner 57.600) for lokalene som de disponerer i Fokusbygget. Formannskapet avslo søknaden.

  • Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-bank har invitert alle kommunene i Agder til å bli med i et nytt dagsturhytteprosjekt – «Dagsturhytta Agder». Målet med prosjektet er få satt opp 25 attraktive og like dagsturhytter i fylket innen 2025 – èn i hver kommune som vil bli med. Hensikten er å skape attraktive turmål i nærmiljøet som gjør at flere kommer seg ut på tur der de bor. Tanken er at dagsturhyttene skal bidra til mer friluftsliv, mer fysisk aktivitet og bedre folkehelse for befolkningen. Det er også et ønske at hyttene skal bli en attraksjon for tilreisende som kommer til landsdelen. Formannskapet støtter forslaget og hytta vil bli bygget i 2023. Før den tid skal en arbeidsgruppe finne egnet plassering for hytta. Kommunen skaffer tomt og klargjør denne.
  • Det legges til grunn en hyttekostnad på 1 000 000 kroner inkl. moms og at tomt skaffes kostnadsfritt. Klargjøring av tomt er estimert til 80 000 kr og i eksempelet legges til grunn at dette kjøpes som tjeneste. Sparebankstiftelsen SR-bank bidrar med
    250 000 kr. pr hytte, mens fylkeskommunen bidrar med 125 000 kr pr. hytte. Spillemiddeltilskudd kan dekke 1/3 av total kostnad. Resten må dekkes av kommunen (herunder momskompensasjon og egenandel).