Home>Front>Rådhuset moderniseres
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Rådhuset moderniseres

Rådhuset på Tonstad skal moderniseres for 2,2 millioner kroner. Det er kommunestyresalen, formannskapssalen og ordførerens kontor som skal få et løft. Kommunestyret godkjente planene i junimøtet. Rivningsarbeidet er kommet i gang og arbeidet skal etter planen være ferdig i oktober/november.

Foto: Anfinn Omdal har begynt rivearbeidet i kommunestyresalen.

Et bilde som inneholder innendørs, gulv, vindu, rom

Automatisk generert beskrivelse

Bildet viser hvordan kommunestyresalen vil bli, med border og 17 stoler foran podiet, som er opphevet sammen med talerstolen.

Rådmannen har engasjert interiørarkitekt Daniella Filipp. Hun har kommet med forslag for oppgradering av ordførerkontor, formannskapssalen og kommunestyresalen (som også brukes ved vigsling), inkludert tilknyttede garderober, gang og wc. Gangen skal tilpasses bedre som pausesone med kaffestasjon, sittegruppe og lettgarderobe.

I kommunestyresalen legges det opp til et universell utformet podiet i sørenden av salen. Dette vil gi møteledelsen bedre overblikk over salen. Det skal legges laminat på gulv. Videre foreslås det å investere i nye møbler, talestol. Tanken er å åpne opp rommet med nye store vinduer, slik at utsikten kan nytes mot Sirdalsvannet. Veggene skal males på nytt og i bakkant har Flippe foreslått å ha bilder av lokal natur, for eksempel Urdalsknuten.

Tegning over kommunestyresal og pausesone utenfor.

Annonse

Når det gjelder gangsonen, vil ny møblering, belysning og veggfarge gi en ny ramme for pausesone (kaffestasjon, lettgarderobe, sittegruppe). Farge på eksisterende dører endres, og det tas i bruk glassdør fra gangen inn til kommunestyresalen. Videre er det et ønske å fornye toalettene (gulv, veggfarge og sanitærutstyr).

I fase 1 ble det utarbeidet en planskisse. Vi er nå over i fase 2, hvor detaljplanleggingen har kommet godt i gang. Det er for eksempel utarbeidet møbelplan med konkret møbelforslag, prinsipptegninger faste innredninger, gulv og maleplan, samt plan for diverse interiør detaljer.

Filipp har lagt vekt på bedre akustikk og lydabsorberende materialer. Bak podiet i kommunestyresalen kommer det to nye vinduer, samt på hjørne mot vest. Der skal det monteres screen for å dempe sollyset, mens det over hele vegglengden monteres transparente gardiner som også skal bidra til solskjerming.

Kommunestyresalen brukes nå også til vigsler, og bør fremstå med en ramme et slikt arrangement fortjener. Tanken er videre at lokalitetene kan brukes som et kulturelt rom i Tonstad sentrum, til for eksempel intimkonserter, små foredrag etc.

Et bilde som inneholder tekst, innendørs, møbler, bord

Automatisk generert beskrivelse

Skisse over ordførerens kontor.

Et bilde som inneholder bygning, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Nye vinduer mot sør og screen som skal dekke sollyset.