Home>Front>Skjerpet konkurranse
Et bilde som inneholder vegg, innendørs, person Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Skjerpet konkurranse

Hyttemarkedet i Øvre Sirdal lokker stadig nye firmaer og fagfolk til å jobbe her. Konkurransen er blitt skjerpet den siste tiden og det er langt flere firmaer fra både Rogaland og Agder som har oppdrag nå. Timeprisen på eksempelvis elektrikere varierer fra 690 kroner til 900 kroner pr time. I tillegg kommer oppmøtesatser.

De firmaene som er etablert i Sirdal har et fortrinn med lave oppmøtesatser (reisetid til arbeidssted), blant annet. Enten det gjelder maskinentreprenør, tømmer, elektriker eller rørlegger for å nevne noen fag.

Under kan du se de store bevegelsene som skjer av arbeidstakere, inn og ut av kommunen, daglig. Det gjelder alle fag, inklusive Sira Kvina kraftselskap og Sirdal kommune.

Foto: Raymond Jakobsen jobber med ombygginger i rådhuset.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Kilde: SSB

Flekkefjord Elektro er et firma som har vært etablert i Sirdal i en årrekke, og de har fått et godt fotfeste der innen service, hyttemarked og næring. Firmaet har i en årrekke hatt rammeavtaler med Sira Kvina Kraftselskap og Sirdal kommune.

Annonse

Et bilde som inneholder tekst, person, innendørs, arbeide

Automatisk generert beskrivelse

Sven Einar Tonstad er leder for Tonstad-avdelingen.

  • Vi ser på de to rammeavtaler vi har som et kvalitetsstempel. Vi ser det også som et kvalitetsstempel at vi stadig får økende oppdragsmengde innen service, hyttemarkedet og næring, sier Sven Einar Tonstad, stedlig leder for avdelingen på Tonstad.

Oppdragsmengden på privat og næringsmarkedet fører til at vi i store perioder har inntil 10 medarbeidere som har fast oppmøtested her. Alle er ikke bosatt i Sirdal, men pendler inn fra nabokommunene.

  • Vi har det siste halvåret inngått avtaler med flere av de store utbyggerfirmaene i Sirdal, og i den forbindelse er vi i en prosess der vi ansetter flere montører lokalt i Sirdal.

Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, gulv

Automatisk generert beskrivelse

Oddvar Harbakk jobber i den nye kommunestyresalen

Firmaet har de siste årene hatt en kraftig vekst fra 34 til 82 medarbeidere. Etter at Geir Reinertsen overtok som daglig leder, har firmaet hatt en veldig vekst. Det er opprettet en egen offshore-/reiseavdeling som teller mange medarbeidere.

Elektrofaget endrer seg også veldig raskt, spesielt innen Smart-konseptet er det mange muligheter, der en kan styre blant annet varme og lys fra en mobil-app.

Et bilde som inneholder tekst, person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Lærling Erling Andre Biktjørn og Runar Valand viser fram produkter innen Smart-sektoren.

.