Home>Nyhet>Utstillingsbelysning utsatt
Et bilde som inneholder tekst, himmel, skilt, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Utstillingsbelysning utsatt

Formannskapet i Sirdal utsatte torsdag behandling og bevilgning av 154.000 kroner til ny belysning i utstillingslokalet på Infobygget ved Sirdal Fjellmuseum. Flertallet på fem ønsker befaring i neste formannskapsmøte 14. oktober. Mindretallet (krf og sp) ville støtte rådmannens innstilling om kjøp.

Denne saken er blitt aktuell fordi det nå skal produseres en ny villreinutstilling. Utstillingslokalet må da klargjøres for produksjon og montering. Dette arbeidet er det Sirdal kommune, ved museumsleder, som har ansvaret for å følge opp. Fra tidligere sak er det klargjort at arbeid og kostnader med dette inngår i den daglige driften av fjellmuseet.

Arbeiderpartiet ba om utsettelse i denne saken. Siri Ovedal (ap) spurte om det er nødvendig med ny belysning til denne utstillingen. Hun syntes det er mye penger til lys.

Foto: Dagens belysning på Kvæven har eksistert siden bygget var nytt.

Et bilde som inneholder person, bord, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

Fungerende ordfører Isak A. Liland og konstituert rådmann, John Birkeland fotografert under formannskapsmøtet torsdag.

Gjennom prosessen med forprosjektet har det vært et tydelig signal fra arbeidsgruppen om at det er sterkt behov for ny belysning.

Annonse

Eksisterende belysning har vært siden oppføringen av infobygget, og det er nå behov for oppgradering. I tillegg vil dette ha mye å si for inntrykket og opplevelsen av den nye utstillingen som skal inn her.

Arbeidsgruppen for forprosjektet har bestått av:
Sirdal kommune, Agder Fylkeskommune, Repr. Historielaget, Styringsgruppa for verdiskapningsprogrammet i verneområdestyret Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. (SVR).

Formålet med forprosjektet har vært å planlegge utstilling med tema villrein og Heiberg i heieområda.

Under rådmannens forslag til å finansiere de 154.000 kroner, var det foreslått å ta penger fra drift og vedlikehold. Det vil i tilfelle gå utover avvik og uløste HMS-tiltak. Der ville en se nærmere på konsekvensene. Inge Sigbjørn Biktjørn (ap) spurte hvor dagens utstilling/gjenstander skal lagres når det kommer ny utstilling.

Rolf Hompland (krf) var glad for at villreinutstillingen hadde havnet i Sirdal. Det kan styrke Sirdal som et turiststed, mente han.

Dette skal bli en fast utstilling med gjenstander, lokalisert i utstillingslokalet på fjellmuseet på Kvæven.

Rådmannens konklusjon:

Det er viktig for Sirdal kommune å få på plass villreinutstillingen så raskt som mulig. Blant annet på grunn av koronapandemien har en ikke klart å holde oppsatt framdriftsplan. Prioritet framover vil derfor være fjerning av gammel utstilling, etablering av nytt lysanlegg og produksjon av ny utstilling med pedagogisk opplegg.

Rådmannen mener at en god og profesjonell belysning vil være et viktig element for å gjøre opplevelsen av utstillingen best mulig.

Rådmannen mener likevel at inndekning av beløp i denne størrelsesorden burde ha blitt avklart langt tidligere i prosessen. Som det framgår av saksutredningen stoppet dette opp av ulike årsaker.