Home>Front>Utvidelse av elveløpet
Et bilde som inneholder vann, utendørs, himmel, elv Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Utvidelse av elveløpet

Vi blir ferdig denne uken med å fjerne 3.000 – 4.000 kubikkmeter med masse i elva Sira under Tonstad bru, sier avdelingsleder Mads Hompland i Risa til Sirdalmedia.

  • Vi har stått på ekstra hardt de siste dagene for å bli ferdig i elva, før de meldte nedbørsmengder kommer. Men, vi har en del arbeider igjen før første trinn er ferdig, sier Hompland.

Risa er blitt nesten tre måneder forsinket med dette arbeidet fordi Sirdal kommune ventet på tillatelse fra Statsforvalteren i Agder til å grave i elva.. Denne høsten har det vært lite vann, men nå ble det ekstra kritisk fordi langtidsværmeldingene melder om store mengder nedbør kommende dager.

Hompland er fornøyd med graveinnsatsen til Arve Holen Eiesland og Ruben Oligren. De har virkelig stått på for å bli ferdige med oppdraget før regnet kommer.

Maskinentreprenør Risa startet på første etappe av flomsikringen av elva Sira på Tonstad før sommerferien. Det er et oppdrag til 10 millioner kroner for Risa.

  • Vi startet på østsiden av Sira, like ovenfor brua på Tonstad og 350 meter nordover langs elva, sier Hompland.

Han sier videre at det er viktig å ha kontroll på massene. Det gjelder mengden som graves av og legges på.

For å komme i gang med arbeidene måtte kommunestyret i Sirdal tidligere i år vedta ekspropriasjon overfor fem grunneiere som kommunen ikke hadde kommet til enighet med.

Annonse

Foto: To gravemaskiner i gang med å fjerne store masser under Tonstad bru for utvidelse av elveløpet. Foto: Mads Hompland.

Et bilde som inneholder vann, utendørs, elv, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Den kritiske fasen er over. Nå har de klart å fjerne massene før nedbøren kommer.

Vollen som bygges skal være tett for at vannet ikke skal trenge gjennom. Erosjonssikring av vollen er nødvendig på områder som er erosjonsutsatt.

Flomsikringstiltaket har et kostnadsoverslag på 21.112.335 kroner eksklusive mva. Arbeidene er delt inn i tre etapper. Kommunen fikk 16,9 millioner kroner i støtte fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). I tillegg er det satt av to millioner kroner fra overskuddet i 2019.

Styringsgruppen har delt flomsikringstiltakene i tre delprosjekter. Det første er sikring av østsida ovenfor Tonstad bru. Etappe to er sikring av kulturhusområdet og så øvrig sikring nedstrøms Tonstad bru. Tiltakene omfatter utvidelse av elveløpet under Tonstad bru for å unngå at vann demmes opp i området ved idrettsbanen og kulturhuset.

Arbeidene skal være ferdig til 1. juni 2023.

Flomvoll på Nesset

Det skal bygges en flomvoll på Nesset på Tonstad. Vollen skal være 1 meter bred i toppen og 1:1,5 på sidene. Den kan også bygges slakere. Vollen på Nesset har en lengde på 325 meter og en maksimal høyde på kote 57,1. Den maksimale høyde over

eksisterende terreng blir 3,2 meter i den sørøstre delen på Nesset.

Et bilde som inneholder tekst, kart

Automatisk generert beskrivelse

Områdene som skal flomsikres, nord og sør for Tonstad Bru og på andre siden ved idrettsanlegget og kulturhuset.