Home>Front>Finmonteringen gjenstår
Et bilde som inneholder utendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Finmonteringen gjenstår

Nå er alle 22 stolper med rassikringsgjerde kommet på plass. Nå gjenstår selve monteringen av gjerdet og riktig stilling for stolpene, sier Roger Granerud i Gjerden Fjellsikring fra Svarstad til Sirdalmedia.

Fra mandag har fylkesvei 450 ved Ortevatn, mellom Fidjeland og Ådneram, vært stengt i perioder. Dette har gått greit, både med trafikken og heisingen av stolper og gjerde på plass.

Foto: Roger Granerud strammer opp wiren mellom stolpene.

Et bilde som inneholder utendørs, snø, vei

Automatisk generert beskrivelse

18 stolper er nå montert like ovenfor fylkesvei 450 og Ortevatnet.

Granerud opplyser at wirene nå skal strammes opp, slik at de får den riktige justeringen og kommer i riktig stilling. Etterpå skal gjerdet strekkes mellom stolpene. Da er det viktig at stolper og gjerdet får den riktige elastisiteten, slik at det ikke blir for stramt, men virker bremsende dersom det skulle komme steinsprang eller isblokker nedover fjellsiden.

Byggeleder Astrid Veronica Bjordal Rydland, i Agder Fylkeskommune, er fornøyd med arbeidet og framdriften så langt. Fjellsikringsfirmaet skal etter planen være ferdig i neste uke og det ser ut til at denne tidsplanen vil holde.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Det jobbes i et bratt og ulendt terreng der hvor rassikringsgjerdet skal monteres.

18 stolper med et fem meters høyt gjerde monteres sammenhengende i 170 meters lengde. De fire siste stolpene er reist i den søre enden av rasvollen på 240 meter, som ble montert i fjor av Brødrene Thorkildsen. Dette skal være en ekstra sikring mot steinras/isras og er nødvendig ifølge geologene som følger og planlegger dette arbeidet.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, bro

Automatisk generert beskrivelse

Det jobbes både fra bakken og fra kurven med å stramme opp wirene.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, skitt

Automatisk generert beskrivelse

To medarbeidere fra Gjerden Fjellsikring strammer opp barduner som skal holde stolpene.