Home>Nyhet>Kveldsmåltid ved elevheimen
Et bilde som inneholder utendørs, bygning, hus, stein Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Tonstad

Kveldsmåltid ved elevheimen

Øyghedlar elevheim på Tonstad ble bygget og tatt i bruk i 1986/1987. Fra den tid har driftskonseptet vært tilnærmet det samme. Politikerne skal nå ta stilling til om det skal innføres kveldsmåltid som en prøveordning ved internatet.

Utvalg for oppvekst og levekår har bedt rådmannen utrede en sak om innføring av kveldsmåltid ved elevheimen. Nå skal saken opp i utvalg for oppvekst og levekår og deretter i formannskapet den 14. oktober.

Konkurransen om elever til den videregående skolen blir stadig hardere. Dette stiller krav til at både Sirdal videregående skole og elevheimen utvikler seg. Sirdal kommune eier og har ansvar for driften ved Øyghedlar elevheim.

Pr. i dag får elevene følgende måltider:
Frokost mandag – fredag (inkl. mulighet til å smøre med seg matpakke). Middag mandag – torsdag.

Man har fra skolestart dette året innført at elevene kan få enkel kveldsmat (gryn/yoghurt), noe som ca. 30 stk. benytter seg av daglig fra mandag til torsdag. Det bor pr. i dag 62 elever på internatet.

Innføring av kveldsmåltid har vært spilt inn av skolens ledelse ved flere anledninger. Leder og de ansatte ved elevheimen stiller seg positive til forslaget. Man ser at tiltaket vil kunne ha stor betydning for trivselen til elevene, samt kunne være et viktig supplement i markedsføringen av skole og elevheim.

Annonse

Rådmannen stiller seg også meget positiv til å innføre kveldsmåltid ved elevheimen, men ønsker i første omgang å innføre dette som en prøveordning ut inneværende skoleår.

Dette for å kunne få et erfaringsgrunnlag, blant annet med hensyn til stillingsstørrelser, type tilbud og omfang, kostnader, tilbakemeldinger fra elever og ansatte m.m.

Søknadsfrist for opptak til videregående skoler er 1. mars, og formålet med prøveordningen vil også være å dra nytte av den positive effekten tiltaket måtte ha før elevene søker opptak for kommende skoleår.

Kostnader i prøveperioden (oktober til juni) vil være:

Matvarer: 175.000 kroner.
Lønn kjøkken/renhold: 155.000 kroner.

Totalt: 330.000 kroner

Rådmannen er innstilt på å iverksette prøveperiode snarest mulig etter at et eventuelt vedtak er fattet.

Foto: Øyghedlar elevheim vil innføre kveldsmåltid som en prøveordning.

Et bilde som inneholder tekst, gulv, innendørs, tak

Automatisk generert beskrivelse

Nå kan det bli kveldsmåltid i spisesalen ved Øyghedlar elevheim.