Home>Kommunen>Nei til tre nye komfyrer
Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, reiser Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Nei til tre nye komfyrer

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet/Sirdalslista (4 stemmer) sa torsdag nei i Sirdal formannskap til å bevilge 38.378 kroner pluss mva til kjøp av tre nye komfyrer, pluss et kombinert kjøleskap, til Sinnes skule. Mindretallet (Krf, Sp og H) stemte for bevilgning.

Enhetsleder for bygg og eiendom, Kenneth Bakkehaug hadde foreslått tre endringsmeldinger for ombyggingen av skolen.

De andre forslagene ble vedtatt:

  • Oppgradering av skolekjøkken til glutenfri sone. Arbeidsbenken blir oppgradert med ny vask og benkeplate for å forebygge allergiske reaksjoner hos barn med allergi. Priskonsekvens 20.004 kroner. Dette ble vedtatt 6 mot 1 (Frp/SL).
  • Skifte av kledning på fasade sørvest i byggetrinn 2: 119 300 kroner eks.mva. Dette ble vedtatt med 5 mot to (H og Frp/SL) stemmer. Rådmannen vurdere gjenværende levetid på dagens kledning som liten. Det vil være fordelaktig å bytte denne nå når stillaset allerede er oppe. Prisen vurderes som riktig markedspris.
  • Det siste forslaget var oppgradering av ventilasjon med VAV-spjeld og CO2 regulator for kantine og kjøkken. Her er det stor luftmengde, som gjør at dette vil være en fordel. Tiltaket vil være strømbesparende og det vil bli roligere lyd fra ventilasjonen når det er lite folk til stede. Tiltaket er prissatt til 22.000 kroner eks mva. Det vil også komme et tillegg for oppkobling fra elektriker, dette tillegget har rådmannen anslått til å bli ca. 8.000 kroner eks mva. Formannskapet vedtok dette med 6 mot 1 (Frp/SL) stemme.