Home>Front>Ny asfalt og omlegging neste uke
Et bilde som inneholder utendørs, tre Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Ny asfalt og omlegging neste uke

Etter planen skal vi neste uke starte asfaltering av rundkjøringen, samtidig som vi endrer kjøremønsteret i GP-krysset, slik at den nye traseen følges, sier Magne Tveiten, byggeleder i Agder Fylkeskommune, til Sirdalmedia.

Denne uken vil arbeidsfolkene til Bertelsen & Garpestad, med sine underleverandører, konsentrere seg om å bli ferdige med veibanen foran Joker Sinnes før høstferien. Det betyr å stramme opp veibanen med kantsteiner, slik at det ikke blir så åpent foran butikken og bensinpumpene. Parkeringsmulighetene blir endret med denne omleggingen.

Foto: Neste uke blir det asfaltering og endring av kjøremønsteret.

Et bilde som inneholder himmel, bakke, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Arbeidene foran Joker Sinnes gjøres ferdig i neste uke.

Sprengningsarbeidene opp Vreistebakken til Beinesvatnet er nå ferdig. Nå sikres en del fjellpartier med betongmurer. Samtidig begynner parkeringsplassen på toppen av bakken å bli ferdig med all utfyllingen.

Fylkesvei 450 skal nå fylles med steinmasse der det er sprengt bort fjell. Samtidig skal gang- og sykkelveien fra GP-krysset til innkjørsel til Tjørhomfjellet ferdiggjøres. Ifølge kontrakten skal arbeidene være ferdig til 31. oktober. Kontrakten for arbeidene ligger på godt over 50 millioner kroner totalt.

Annonse

Et bilde som inneholder bakke, utendørs, fjell

Automatisk generert beskrivelse
Nå er de ferdig med sprengning og utvidelse av Fylkesvei 450 i Vreistebakken.

Det gjenstår også sikring av fjellpartiet som står igjen etter at 30.000 kubikkmeter, nord for Joker Sinnes, ble fjernet og brukt til fyllmasse for rundkjøringen. Dette er nå en midlertidig lagringsplass.

  • Målet med arbeidene er ny rundkjøring, bedre trafikkavvikling, sikrere for fotgjengere og en slakere bakke fra Svartevatnet opp fylkesvei 450 til Tjørhomfjellet.
  • Agder Energi og Telenor har også endret sitt ledningsnett og lagt dette i bakken.
  • GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen.

Tveiten spøker med at dette kanskje blir Agders største rundkjøring. Helt sikkert er det at det blir Sirdals største, for den andre i kommunen er ved Fjellstuå. Håper bare det vil se litt finere ut i denne rundkjøringen i fremtiden, med blomster eller annen dekorasjon.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.50.png

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.10.png

Reguleringsplanene for veikrysset og næringsområdet vises på dette kartutsnittet.