Home>Front>Periodevis stengt neste uke
Et bilde som inneholder utendørs, natur, stein, fossefall Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Periodevis stengt neste uke

Fra mandag 18. oktober vil fylkesvei 450 være periodevis stengt for biltrafikk ved Ortevatnet, mellom Fidjeland og Ådneram, til og med torsdag 21. oktober. Da kommer en stor kranbil til å sperre fylkesveien for å heise på plass stolper og et fem meter høyt gjerde.

  • Da vil de rulle ut stolper og gjerde i en operasjon. Derfor blir det nødvendig å stenge fylkesveien i perioder for å få gjennomført denne jobben, opplyser byggeleder Astrid Veronica Bjordal Rydland, i Agder Fylkeskommune, til Sirdalmedia.

Foto: Boring og klargjøring av fester for stolper og gjerde.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, stein, natur

Automatisk generert beskrivelse

Gjerdet kommer omkring 10-12 meter ovenfor fylkesveien.

Periodevis stengt 18. – 21. oktober:

0600 – 0900: Fri ferdsel

0900 – 1400: Passering hver hele time

Annonse

1400 – 1600: Fri ferdsel

1600 – 2100: Passering hver hele time

2100 – 0600: Passering klokka 2400 og 0300

170 meter rassikrings-gjerde skal da ferdigmonteres. 20 fundamenter er støpt og klargjort for dette arbeidet. De resterende 30 meter med rassikrings-gjerde skal monteres i forlengelse av rasvollen i stein som ble bygget noen hundre meter lenger sør. Brødrene Thorkildsen laget i fjor en rasvoll på 240 meter i en høyde på seks meter. 42.000 kubikkmeter steinfylling gikk med der.

Nå jobber tre medarbeidere fra Gjerden Fjellsikring fra Svarstad, med tilrettelegging av fester for stolpene. Montering av dette gjerdet skal gjøre fylkesveien tryggere. Gjerdet blir i fem meters høyde og det skal kunne fange opp steinsprang og isras.

Gjerdet som settes opp skal tåle en massebevegelse på 3.000 kJ (forkortet kiloJoule). Målet er energimengden eller styrken for dette gjerde.

Kontraktsummen for dette oppdraget er 4.226.000 kroner (eks. merverdiavgift).

Siste uken av oktober skal brukes til finish av oppdraget. Ifølge avtalen skal det være ferdig til utgangen av oktober.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

På kartet er området hvor rassikrings-gjerdet settes opp, merket av.