Home>Arkiv>Prisstigning og uten reservepott
Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, jernbane Automatisk generert beskrivelse
Arkiv Kommunen Næringsliv

Prisstigning og uten reservepott

Nybygget og ombyggingen av Sinnes skule er uten reservepott. Det betyr at rådmannen i Sirdal ser seg nødt til å justere for prisstigning i sitt budsjettforslag for 2022. Dette kommer fram i et notat til formannskapet i Sirdal.

Rådmannen vil særlig nevne at prisstigningen i prosjektet blir større enn de 800.000 kroner som først var budsjettert. Dette kan forklares med tre forhold. Noe for lavt budsjett, forsinket byggestart og generelt høye prisstigninger.

Samlet sett ligger imidlertid prosjektet fremdeles godt under et «normalt tillegg» som er en 10 prosent reservepott. Det er ikke avsatt reservepott for prosjekt Sinnes skule.

Fremdrift

Byggetrinn 1 er tatt i bruk. De midlertidige skolelokalene er utflyttet, og det er avtalt at utleier henter brakkene i høstferien, for å ta ned risikoen for personskader ytterligere.

Byggetrinn 2 er godt påbegynt, og mye av rivningsarbeidet er ferdig. I tillegg har entreprenøren begynt å bygge opp igjen konstruksjonene.

Annonse

Det kan særlig nevnes hulltaking for heis, etablering av nye lettvegger, skjult røranlegg for elektro og føringsveien for rør og avløp. Plating av innervegger, kanalmontasje av ventilasjon pågår for tiden.

Ombygging av garderober skal skje i høstferien, skolen har godkjent at rivningsarbeidet startet rett før.

Det foretas fortløpende oppfølging av ulike saker, som er tema på byggherremøtene, slik at disse skal finne sin løsning.

Skolen har meldt at det er utfordringer med solskjerming på noen rom, Bilstad Bygg skal presentere mulige løsninger.

Rådmannen har uttalt forventninger om bedre lufting under kledning, Bilstad Bygg imøtekommer dette ved å sette inn beslag/fjerne nederste kledningsbord.

En viktig sak fremover er å følge opp mangellisten etter overtakelse av byggetrinn 1. Dette arbeidet vil pågå kontinuerlig frem til alle avvik er kvittert ut.

Økonomi

Rådmannen la i forrige formannskapsmøte frem en oversikt over endringsmeldingene i prosjektets første byggetrinn. I dette møte er kommunens eksterne byggeleder invitert til å ha et innlegg om prosjektets økonomi. Det skal drøftes videre saksgang for å løse de omtvistede endringsmeldingene i lukket møte.

page15image2568574256

Rådmannen har vært opptatt av å holde byggetrinn 1 og byggetrinn 2 adskilt, slik at mennesker ikke drar med seg byggestøv inn i den delen som er ferdig.

Branndokumentasjonen er nå lagt inn på prosjektets FDV mappe, og rådmannen har fått utført forbedringer på branntetting i henhold til bestillinger.

Det skal foretas nye lydmålinger av skolen nå i høst, fordi det er viktig å gjøre dette etter at rommene er ferdig møblert. I de første målingene lå to store klasserom litt over der kommunen vil ha dem.

Endringsmeldinger

Byggtrinn 1, som er definert som et nybygg, er ferdig og tatt i bruk. Byggetrinn 2 er et rehabiliteringsprosjekt. Det er nå behov for å ta stilling til tre ulike endringsmeldinger.

Rådmannen har fått pris på bytte av kledning på utvendig fasade sørvest til 119.300 kroner, eks merverdiavgift.

Rådmannen vurderer gjenværende levetid på dagens kledning som liten. Det vil være fordelaktig å bytte denne nå når stillaset allerede er oppe. Prisen vurderes som riktig markedspris. Rådmannen anbefaler formannskapet å si ja til endringsmeldingen.

Den neste endringsmelding er oppgradering av skolekjøkken for å ta hensyn til barn som har matallergier. Arbeidsbenk til 20.004 kroner blir oppgradert med ny vask og benkeplate, for å forebygge allergiske reaksjoner hos barn med allergi.

Det anbefales også å kjøpe tre komfyrer og et kjøleskap til en pris på 38.378 kroner, eks merverdiavgift.

Tillegget anbefales for å få et moderne og tidsriktig kjøkken, som bruker siste tilgjengelige teknologi.

Den siste endringsmelding er oppgradering av ventilasjon med VAV-spjeld og CO2 regulator for kantine og kjøkken.

Her er det stor luftmengde, som gjør at dette vil være en fordel. Tiltaket vil være strømbesparende og det vil bli roligere lyd fra ventilasjonen når det er lite folk til stede. Tiltaket er prissatt til 22.000 kroner, eks merverdiavgift. Det vil også komme et tillegg for oppkobling fra elektriker, dette tillegget har rådmannen anslått til å bli ca. 8.000 kroner, eks merverdiavgift.