Home>Kommunen>«Sutring» fra store utbyggere
Et bilde som inneholder person, vann, mann, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

«Sutring» fra store utbyggere

Av ordfører Jonny Liland (a)

Jeg synes sirdølenes bidrag til turistløypenettet fortjener en annen mottakelse og omtale enn «sutring» fra store utbyggere.

Det er bygget ca. 4500 hytter i Sirdal. Hvert år øker antallet med omlag 100. Veldig mange bygges av store aktører som over tid har gjort gode penger på sin forretning i Sirdal. Nå dekker sirdals innbyggere inntil 40% av utgiftene på turistløypenettet- i tillegg til at de holder grunnløypenettet. Vanlige hyttefolk bidrar også godt.

På direkte spørsmål fra meg svarte en av de største utbyggerne at infrastruktur som for eksempel Skiløyper er «avgjørende» for produktet de selger. Altså hyttetomter og hytter. Det er ikke vanskelig å forestille seg.

Inntil de store utbyggingsaktører er å finne, så det monner, på listen over de som årlig bidrar i spleiselaget for å ha gode skiløyper i Sirdal, vil jeg ha meg frabedt kommentarer fra det hold om at kommunen og fellesskapet ikke bidrar med tilstrekkelig forutsigbarhet og finansiering. Man bør kjenne sin besøkelsestid. Kommunen og hyttefolk har bidratt så det monner. Det er som vanlig enkelt å gjøre opp regning på andres bekostning.