Home>Nyhet>To-årig avtale om løypekjøring
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, solnedgang, sol Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Turløyper

To-årig avtale om løypekjøring

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag enstemmig en to-årig avtale for løypekjøring. Det ble imidlertid en amper stemning da Glenn Oliver Josdal (ap) truet Jon Uleberg (h), som ville ha en tre-årig avtale. Josdal ba Uleberg trekke forslaget, ellers skulle det bli en ett-årig avtale.

Så ble det gruppemøter og Uleberg trakk sitt forslag. Det samme gjorde Morten Ovedal (Frp/Sl) som ville redusere tilskuddet. Han mente det var feil å la sirdølene ta regningen for løypekjøringen.

Kommunestyrets forslag ble til slutt:

  • Det årlige kommunale tilskuddet til løypekjøring for allmennheten blir fra kommende sesong økt til 1.173.000 kr.
  • Det årlige kommunale tilskuddet til løypekjøring for grunnløyper blir fra kommende sesong økt til 821.000 kr. 
  • Tilskuddet gis for 2 år/sesonger, deretter foretas ny evaluering.
  • Tilskuddet blir utbetalt 5. januar.
  • Tilskuddet på 200.000 kr. som Feed skiarena mottar for bruk av tilrettelegging og markedsføring av anlegget blir videreført i treårs perioden. 

Forslag om tilleggspunkt fra Stein Ivar Sinnes (ap) ble enstemmig vedtatt:

  • Det fremmes en sak før sesongen 22/23 vedrørende løype traseer i forhold til villreininteresser.
  • Sirdal kommune forbeholder seg retten til å trekke ut deler av løypenettet med hensyn til villreininteresser.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) kalte dette en gladsak. Sirdal er på norgestoppen når det gjelder løypekjøring. Han takket grunneiere og løypekjørere for innsatsen og alt de legger til rette for publikum. Han kunne også tenke seg en tre-årig avtale, men aksepterte forslaget om to år.

Rolf Hompland (krf) viste til den flotte naturen i kommunen og de gode trikkesporene som løypekjørerne lager. Dette er viktig og dette må vi bare fortsette med, hevdet han.

Annonse

Jon Uleberg (h) var enig med Tjørhom om at det var viktig med gode løyper og forutsigbarhet. Da kan en også styre hvilke løyper som blir kjørt opp og tilrettelagt med hensyn til villrein og andre dyr.

Ordfører Jonny Liland (ap) mente medlemmene måtte besinne seg og anbefalte to år. Da ville en følge et system med valgperiodene og kanskje kan det da bli fire-årig avtale med en slik turnus.