Home>Front>To ukers forsinkelse
Et bilde som inneholder tre, utendørs, bilvei, asfalt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

To ukers forsinkelse

Ferdigstillelse av GP-krysset og fylkesvei 450 opp til Tjørhomfjellet, er utsatt til 19. november. Det betyr to ukers forsinkelse fra opprinnelig plan, sier Magne Tveiten, byggeleder i Agder Fylkeskommune, til Sirdalmedia.

Forsinkelsene skyldes at Fylkeskommunen har bestilt en del ekstra-arbeider. Det mest arbeidskrevende er utskifting av masse, spesielt utenfor Joker Sinnes har dette vært nødvendig, for å bedre kvaliteten på underlaget.

Foto: Anleggsarbeidet ved GP-krysset er to uker forsinket.

Et bilde som inneholder tekst, bilvei, vei, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Anleggsarbeidet foran Joker Sinnes er nå ferdig.

Så legges det opp ekstra fiber. I gang- og sykkelveien legges det nå ekstra trekkerør for eventuelt bruk i framtiden. Nytt veilys kommer sammen med skilting. En elektrisk tavle/skilt settes opp for framtidig bruk til informasjon.

  • Det blir mer og mer påkrevd med skilting hvor en kan informere bilistene om eventuell stenging av vei, sier Tveiten.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke, fjell

Automatisk generert beskrivelse

I Vreistebakken gjenstår å ferdigstille kjørebanen med steinfylling og asfaltering.

Annonse

Asfaltering av bakken fra GP-rundkjøringen til Tjørhomfjellet vil begynne i slutten av neste uke. Nå er det ganske kaotisk, med mange gravemaskiner og kronglete å komme seg fram, for bilistene. Det legges bare et lag med asfalt i denne omgang, så tar en neste slitelag til våren når veien har fått satt seg. Gang- og sykkelveien vil bli asfaltert til slutt.

  • Vi ønsker heller kvalitet på dette veiprosjektet, enn å rushe innspurten, sier byggelederen.

Det gjenstår også sikring av fjellpartiet som står igjen etter at 30.000 kubikkmeter, nord for Joker Sinnes, ble fjernet og brukt til fyllmasse for rundkjøringen. Dette er nå en midlertidig lagringsplass. Bertelsen & Garpestad skal nå begynne med å sette opp sikringsgjerde på toppen av dette fjellpartiet.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

På toppen av dette fjellpartiet skal en sikre med gjerde.

Et bilde som inneholder utendørs, vei, fjell, natur

Automatisk generert beskrivelse

Ved Beinesvatnet pågår mye arbeid, både på fylkesveien og gang- og sykkelveien.