Home>Front>Båtopptrekket er åpnet
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, natur, kyst Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Båtopptrekket er åpnet

Båtopptrekket i Sirdalsvatnet på Tonstad ble tatt i bruk mandag. Sira-Kvina Kraftselskap ga klarsignal om at anlegget var ferdig, opplyser Aadne Lindøe, formann i Tonstad Båtforening. – Nederste delen er imidlertid ikke støpt enda grunnet høy vannstand. Dette vil bli utført ved lavere vannstand.

Foreningen sendte i 2012 et brev til Sirdal kommune om at det var ønskelig å skifte ut det bratte båtopptrekket i havna. Det gamle tømmeropptrekket fungerte heller dårlig for båtforeningen og de ville ha eget opptrekk, for å unngå skader og ulykker.

Lindøe opplyser at det er 50 båtplasser. De tre siste årene har det vært ventelister for å få plass. I 1988 ble det montert en lang trebrygge, men med store bølger ble den brukket i stykker i tre deler. Senere er toppdekket der skiftet.

Denne bryggen trenger utskifting nå. En arbeidsgruppe er nedsatt for å komme med forslag til hva som bør gjøres. Lindøe sier at det trenges økonomisk hjelp for å utføre den jobben.

Da utriggerne ble skiftet i 2014-2015 på dugnad, fikk foreningen 170.000 kroner i støtte fra kommunen. I tillegg ble det tatt opp lån i Sirdalsvekst på 400.000 kroner, dette er allerede nedbetalt.

Foto: Båtopptrekket ble tatt i bruk på mandag.

Annonse

Et bilde som inneholder himmel, vann, utendørs, natur

Automatisk generert beskrivelse

Trebryggen som binder sammen utriggerne ønskes skiftet.

Utskifting av bryggen

  • Det vil ikke være hensiktsmessig eller regningssvarende å utbedre skadene på bryggen. I hele bryggens lengde er det betongflottører og mellom disse er det lagt inn ekstra pongtonger for å få oppdrift på bryggen. Ved å prøve å få leddet bryggen vil disse flottørene, pongtongene og festene ikke passe sammen. Disse vil heller ikke passe sammen med båtplassene og vi vil da miste båtplasser, sier Lindøe.
  • Det som over tid vil være det riktige for oss å gjøre, er å erstatte bryggen med en ny vedlikeholdsfri, bredere og stødigere brygge.
    Det som mange ikke vet, er at halvparten av båtplassene på trebryggen har under to meter bredde (lysåpning) og nå viser det seg at båtene blir bare større etter hvert som de gamle byttes ut.

Har et medlem en liten plass, vil medlemmet måtte bli satt på venteliste for større plass. Dersom bryggen erstattes med ny, vil bryggen forlenges med en seksjon. Da vil en kunne utvide disse små plassene og det vil også bli flere båtplasser. Nye båtplasser er det behov for, da det er stor venteliste for å få plass.

Arbeidsgruppe har vært på befaring i Stavanger og besøkt Jåttåvågen Båtforening som har slike brygger. Bryggen er vedlikeholdsfri og føles veldig stødig å gå på. Den er også bredere enn dagens.

Lindøe kan ellers fortelle at noen bobiler treffes på havna for overnattinger. De bruker fritiden til fiske og stamfisken har tatt seg opp den siste tiden etter at ørretoppdrettet kom i 2017.

Et bilde som inneholder tre, stein

Automatisk generert beskrivelse

Ny brygge er på ønskelisten.
Dette bilde viser bruddet på trebryggen.