Home>Front>Batterifabrikk i Sirdal ?
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0830.JPG
Front Næringsliv

Batterifabrikk i Sirdal ?

Vi jobber intenst med å fremskaffe nok opplysninger til at styret kan få det riktige beslutningsgrunnlaget for å etablere en batterifabrikk, opplyser daglig leder, Svein Kvernstuen i Beyonder på Forus, til Sirdalmedia.

Fabrikk blir det enten på Ertsmyra på Tonstad eller Kalberg i Time. Det snakkes om etablering av en fabrikk på 200.000 kvadratmeter, og den vil i tilfelle inneholde 5 produksjonslinjer a 40.000 kvadratmeter. Totalt er det snakk om investeringer på 10 – 20 milliarder kroner.

Beslutningsgrunnlaget er enda ikke klart internt. Sirdal kommune, Agder fylkeskommune og Tonstad Datapark har levert de opplysninger som forventes fra dem.

Kvernstuen sier at de er midt i en prosess nå med å få på plass alle nødvendige opplysninger. Beyonder har kjøpt Stavanger Aftenblads trykkeritomt på Forus og der utvides lokalene nå med bygging av en pilotlinje for utvikling av batteriteknologi.

Foto: Energiområdet på Ertsmyra er ferdig utbygd.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-02 10.53.42.png

Lilla område er regulert til næringsformål på Ertsmyra.

Annonse

  • Dersom Beyonder beslutter å etablere seg i Sirdal kommune, vil de overta selskapet Tonstad Datapark (juridisk selskap), som har alle rettigheter med strøm og konsesjon, 300 mega-watt-ampere (mwa) eller 285 megawatt, sier styreleder Tore Knapskog i Tonstad Energy Park til Sirdalmedia.

Det betyr et strømforbruk på 2,6 milliarder kilowattimer (kWh). En husstand bruker 20.000 kWH årlig og dette vil da utgjøre 130.000 husstander eller hele Stavanger-regionen.

Tonstad Energy Park er et profilselskap. Tonstad Datapark det juridiske selskapet. Dersom Beyonder velger å etablere seg på Tonstad, er reguleringsplanen på Ertsmyra klar for næringsformål. Konsesjonen for strøm er ordnet og da vil de klare målsettingene med etablering innen 2024.

Alternativet Kalberg, ligger nok litt etter, både med veiutbygging, reguleringsplan for industrietablering og strømleveranse. Da må i tilfelle oppstart forskyves i forhold til planen om start i 2024.

Dersom Sirdal får denne etableringen, er det snakk om 500 arbeidsplasser på sikt ved fabrikken. Kommunen har ikke ledig arbeidskraft, så det må nok bli en regional arbeidsplass. Mange håper også på at det er flere utflyttede sirdøler som vil vende hjem igjen.

Her er det snakk om prosessindustri eller samlebånd-industri. Ledelsen for bedriften holder til på Forus.

Et bilde som inneholder person, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Styret i Tonstad Datapark fra venstre Åge Breimoen, styreleder Tore Knapskog og Eilif Sandvand Galdal.

Knapskog sier at Beyonder har opsjon på alle rettigheter med denne tomten og konsesjonen for strøm. Derfor jobber ikke Tonstad Energy Park med andre alternativer til bedriftsetableringer på Etsmyra, før batterifabrikken har tatt sin beslutning.

Tonstad Energy Park jobber imidlertid med etablering av en hydrogenfabrikk i Kvinesdal. Der har de klar 500 megawatt til den nye fabrikken, som må ligge ved sjøen for eksport med tankskip. Her snakkes det om 100-150 arbeidsplasser, sier Knapskog.