Home>Kommunen>Feier og slokkevann utsatt
Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, bærbar PC Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Feier og slokkevann utsatt

Formannskapet i Sirdal utsatte torsdag sakene om brannsikkerhet i Øvre Sirdal og ansettelse av fast feier i kommunen.

Jonny Lilands (ap) forslag om å oversende feiersaken til administrasjonsutvalget, ble enstemmig vedtatt. Det skal fremlegges en ny vurdering knyttet til organisering, robusthet, ressursutnyttelse/stillingskombinasjoner.

Brannsikkerheten går på at det trengs både nye biler og fornyelse av mannskap for å ivareta brannsikkerheten i Øvre Sirdal. Saken ble derfor trukket fra sakslisten.

Utvalg for teknikk, miljø og landbruk (TLM) ber rådmannen revidere avtale om bruk av tankbil til slokkevann slik at den ikke fremstår som et økonomisk attraktivt alternativ for utbygger. TLM ber rådmannen utrede om inngåtte avtaler kan reforhandles. Saken ble derfor trukket i formannskapet.

Brannsjef Roger Egeli hadde foreslått at kommunen fra årsskiftet skulle avslå reguleringsplaner dersom det i plandokumentene ikke er dokumentert tilstrekkelig slokkevann. Brannstasjonen på Tjørhom har også behov for tre nye deltidsbrannkonstabler og ny utrykningsbil. Gjerne en mindre bil med fire-hjuls-drift.

Foto: Rådmann Svein Tore Åtland, ordfører Jonny Liland (ap) og varaordfører Isak Liland (h).

Annonse