Home>Front>Forespørsel om 40 prosjekter
Et bilde som inneholder utendørs, fjell, stein, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Forespørsel om 40 prosjekter

Med dagens høye priser på strøm, er det blitt «all time high» for små og mellomstore kraftverk. Mange gamle konsesjoner er nå blitt børstet støv av og gjort klar for utbygging, sier Askjell Tonstad, daglig leder i operatørselskapet Norhard på Tonstad, til Sirdalmedia.

  • Gode priser i markedet, gjør det nå attraktivt med utbygging. Vi har omkring 40 prosjekter på blokka som vi har forespørsler om, sier Tonstad.

I sommer skiftet Norhard eiere. I 2020 overtok Forte Vannkraft AS fra Oslo tidligere Obos Energi AS.  FORTE Vannkraft eies 100% av FONTAVIS, et kapitalforvaltningsselskap i Sveits som investerer i fornybar energi og infrastruktur.

I handelen mellom Forte og de gamle eierne inngår maskinparken (4 borerigger) og eiendommene på Tonstad. I tillegg følger en forpliktende avtale med operatørselskapet Norhard AS, som er eid av Askjell Tonstad og de ansatte, om fortsatt drift av alle de eksisterende boreriggene, samt en ny rigg som skal bygges for Forte Vannkraft.

Tonstad er fornøyd med strukturen og de nye eierne. Han forteller at det er et høyt aktivitetsnivå og det kjøres nå fire anlegg parallelt rundt omkring.

Norhard utvikler, produserer og driver utstyr for fullprofilboring av lange retningsstyrte tunneler. En helt ny teknologiplattform basert på elektrisk drevet utstyr og kontinuerlig posisjons- og prosesskontroll gjør det mulig å bore retningsstyrt over lange strekninger.

Forte Vannkraft har en del viktige konsesjoner for å bygge egne kraftverk. Disse er det ønskelig å få utløst og bygget ut.

Annonse

Foto: I sommer ble det gjort pionerarbeid for Trollfjord kraft AS på isbreen Blåskavlen.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Mannskap og utstyr ble fraktet opp med helikopter.

Det er behov for mer effektiv retningsstyrt boring for småkraftverk med diameter fra 0,7 til 1,2 meter, og lengder opp til 2,5 km. Forte gikk inn i Norhard og engasjerte seg i å etablere et bredt samarbeid for å oppnå dette, og for å få ned kostnadsnivået for vannveier til småkraftverk.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Blåskavlen ligger midt på bilde og til høyre ligger Raftesundet og Trollfjorden for de som har reist med Hurtigruten.

Askjell Tonstad er svært godt fornøyd med det vellykkede pionerarbeidet og oppdraget for Trollfjord Kraft AS. Mannskap og utstyr ble fraktet opp til isbreen Blåskavlen som ligger ovenfor Trollfjorden i Vesterålen. Dette kalles pionerarbeid fordi utbyggingen skjedde i et veiløst terreng.

Et bilde som inneholder utendørs, stein, natur

Automatisk generert beskrivelse

Her er det markert hvor boringen har foregått.

Det ble utført pionerarbeid ved å bore en 1.000 meter lang overføringstunnel under isbreen. Med gjennomslag under vann skal smeltevann fra isbreen hentes for å øke produksjonen i Trollfjord Kraftverk.

  • Denne nyvinningen har gitt selskapet en ny erfaring. Demontere og frakte utstyr 400 meter opp til isbreen og deretter montere sammen utstyret. Pluss at mannskapet måtte bo i brakkerigg ved breen, sier Tonstad.

Operatørselskapet på Tonstad har nå 40 ansatte og Askjell Tonstad regner med at det er en tilfredsstillende arbeidsstokk for dagens oppdrag.

Et bilde som inneholder utendørs, fjell, flåte

Automatisk generert beskrivelse

Norhard måtte frakte både mannskap og utstyr 400 meter opp til isbreen med helikopter.