Home>Kommunen>Fotballhall og vitensenter
Et bilde som inneholder person, vegg, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Fotballhall og vitensenter

Fotballhall og kraftvitensenter på Tonstad blir de største investeringene for Sirdal kommune de neste årene i økonomiplanen for 2022 – 2025. Det var økonomisjef Arne Fredriksen som presenterte tallene for formannskapet torsdag.

Fredriksen er svært positiv for inntektsutsiktene for kommunen. Økt kraftpris for kommunen er bare gunstig, større verdi av kraftanleggene gir økt eiendomsskatt. Tonstad Vindpark kommer i tillegg. – Regn og blåst gir inntekter for Sirdal kommune, sa Fredriksen.

Rådmann Svein Tore Åtland og økonomisjef Arne Fredriksens forslag til investeringer neste år beløper seg til105,5 millioner kroner. Totalsummen for perioden 2022 – 2025 blir 217 millioner kroner. Til vann og kloakk, såkalt selvkost, er det foreslått 20,3 millioner kroner neste år.

Til VA-investeringer er de to store prosjektene sju millioner kroner til pumpeledning fra Hovland (Fidjeland) til Neset og seks millioner kroner til vann og avløp for Knausane boligfelt.

De største investeringer for neste år blir fotballhall med 40 millioner kroner. Kraftvitensenter med 5 millioner kroner neste år og 20 millioner kroner i 2023. Flomsikring med 8 millioner kroner hvert år de kommende år.

Foto: Økonomisjef Arne Fredriksen presenterte de store linjer for 2022-budsjettet i formannskapet.

Annonse