Hjem>Kommunen>Gledelig befolkningsvekst
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Gledelig befolkningsvekst

Vi gleder oss over at befolkningsveksten for Sirdal har økt med 31 innbyggere til 1.803 i perioden fra årsskiftet til 1. oktober, sier ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune til Sirdalmedia.

  • Vi er den kommunen som prosentvis øker mest i Lister-regionen for denne perioden. Det er også kjekt å få positive tall, for det er mot strømmen i distrikts-Norge nå når folketallet helst går nedover.

Liland gleder seg over at 1.800-tallet er passert. En milepæl. Vekst er en politisk målsetting i Sirdal. Kommunen jobber bevisst med å legge forholdene til rette med kommunale tomter, satser på barnehage og skole.

  • Ungdommen merker seg alle de gode og positive tjenester som kommunen tilbyr. Jeg har allerede hørt om 3-4 familier som vil flytte tilbake og bygge hus i det nye boligfeltet Knausane, sier ordføreren, som håper alle kan være gode ambassadører og «selge» inn kommunen.

I kommunen er det mange ledige jobber, så mulighetene er til stede for de som ønsker å flytte hjem, eller for nye innbyggere.

Foto: Ordfører Jonny Liland er godt fornøyd med tallene for befolkningsveksten.