Home>Kommunen>Gledelig befolkningsvekst
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Gledelig befolkningsvekst

Vi gleder oss over at befolkningsveksten for Sirdal har økt med 31 innbyggere til 1.803 i perioden fra årsskiftet til 1. oktober, sier ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune til Sirdalmedia.

  • Vi er den kommunen som prosentvis øker mest i Lister-regionen for denne perioden. Det er også kjekt å få positive tall, for det er mot strømmen i distrikts-Norge nå når folketallet helst går nedover.

Liland gleder seg over at 1.800-tallet er passert. En milepæl. Vekst er en politisk målsetting i Sirdal. Kommunen jobber bevisst med å legge forholdene til rette med kommunale tomter, satser på barnehage og skole.

  • Ungdommen merker seg alle de gode og positive tjenester som kommunen tilbyr. Jeg har allerede hørt om 3-4 familier som vil flytte tilbake og bygge hus i det nye boligfeltet Knausane, sier ordføreren, som håper alle kan være gode ambassadører og «selge» inn kommunen.

I kommunen er det mange ledige jobber, så mulighetene er til stede for de som ønsker å flytte hjem, eller for nye innbyggere.

Foto: Ordfører Jonny Liland er godt fornøyd med tallene for befolkningsveksten.