Home>Front>GP-krysset ferdig om en uke
Et bilde som inneholder tre, bilvei, utendørs, vei Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

GP-krysset ferdig om en uke

Det nye GP-krysset på Sinnes begynner å ta form. Fylkesvei 450 fra Tjørhomfjellet og de 900 meterne ned til krysset begynner nå å bli ferdig. Neste fredag skal det, etter den utsatte planen, være klart. Fredag ble andre kjørefelt asfaltert etappevis.

Gang- og sykkelveien, parallelt med fylkesveien, ser ut til å ha noen etapper igjen før den blir helt ferdig. Traseen er klar, men det er stadig nye plasser som blir gravd opp.

Første byggetrinn var en kontrakt på rundt 23 millioner kroner, det handlet om selve rundkjøringen og deler av gang- og sykkelveien. Så kom det til opsjoner på mer gang- og sykkelvei samt litt mer veibygging, en kontrakt til rundt 10,4 millioner kroner. En samlet kontraktsverdi på 33 millioner kroner. Totalt er det bygd rundt 900 meter med ny gang- og sykkelvei. Entreprenør er Bertelsen & Garpestad.

  • Arbeidene har generelt forløpt veldig bra. Det har vært god framdrift. Litt usikkerhet omkring fyllingen i Svartevannet var det, men det gikk også veldig bra. All sprengning er utført ifølge planen, sier byggeleder Magne Tveiten i Agder fylkeskommune.

Foto: Dronebilde av det nye GP-krysset på Sinnes. Foto: Agder Fylkeskommune.

Et bilde som inneholder utendørs, scene

Automatisk generert beskrivelse

Dette bilde viser GP-krysset i et litt større perspektiv. Her er ikke fylkesvei 450 koblet på, men det har skjedd etterpå. Foto: Agder Fylkeskommune.

I sammenheng med prosjektet er det også flyttet en del kabler og ledninger, disse er stort sett lagt i bakken. Her har det vært et godt samarbeid med blant andre Agder Energi.

Annonse

Prosjektet er en del av bompakken med det lange navnet «Fv. 45 – utvida opplegg for utbygging og finansiering av fylkesveg 45 i Gjesdal kommune i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder».

Det er Rogaland fylkeskommune som administrerer bompengepakken, og etter avtale med Agder fylkeskommune ble det en opsjon på å bygge gang- og sykkelveien langs fylkesvei 450 helt fram til avkjørselen til Tjørhomfjellet.

Øvre del av Sirdal er et svært populært område for skiturisme på vinterstid. En stor andel av trafikken kommer fra Stavanger-regionen. Gang- og sykkelveien betyr trafikksikker ferdsel for myke trafikanter mellom Sinnes og alpinanlegget.