Home>Kommunen>Jubilanter i kommunen
Et bilde som inneholder person, gruppe, personer, poserer Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Jubilanter i kommunen

Sirdal kommune hadde torsdag kveld i forrige uke ei flott samling for arbeidstakere som har jobbet 25 år eller 40 år i kommunen. Arrangementet fant sted på den nye og flotte restauranten «Slottet» i Øvre Sirdal. Nærmeste leder til hver av jubilantene holdt en interessant og velfortjent takketale mens ordfører, Jonny Liland, og rådmann, Svein Tore Åtland, delte ut henholdsvis gavesjekk og blomster som takk for innsatsen.

Bildet (bak fra venstre) : ordfører Jonny Liland, Anne Turid Garnica (25 år), Lena Knutsen (25 år), Anfinn Omdal (25 år), Svein T. Åtland (fungerende rådmann) og Ragnhild Moen (25 år). Foran sitter fra venstre May Britt Ousdal (40 år) og Marit Røe (40 år).

Følgende jubilanter (25 år) var ikke til stede : May Finsnes, Gunn Torhild Bjørnestad og Leda Martinez.